Граждани&Общински съветници – един за друг или един срещу друг

baraban.bg

Граждани&Общински съветници – един за друг или един срещу друг

   Утре всъщност е първото заседание на Общинския съвет в Сливен, в което той ще се заеме с общоградските проблеми (досега се занимаваше основно с конституирането си). По тази причина утре се очаква и първият сблъсък на гражданските избраници с общогражданските настроения.

   ОБЩОГРАЖДАНСКО НАСТРОЕНИЕ има срещу увеличението на местните данъци – двойно увеличение на данъка върху недвижимите имоти (от 1, 9 на 3, 2 промила върху данъчната оценка) и с 15% на данъка върху превозните средства.Гражданското обединение за Сливен (ГОС) организира граждански протест и приканва всички несъгласни с увеличението да се съберат в 8:30 ч., половин час преди началото на заседанието, на протест пред залата на Общинския съвет. Петиция, подписана от над 700 души против предложеното поскъпване на местните налози до Общинския съвет, Кмета на Сливен и Областния управител, внесе и бизнес сдружението „Работим за Сливен “, като изложи и съответната мотивировка.

   ОБЩОГРАЖДАНСКО НАСТРОЕНИЕ има срещу това общинските съветници да получават възнаграждение за труда си несъразмерно голямо спрямо окаяното положение на общината. Още предизборно повечето политически сили обещаха да премахнат аномалията най-беден град – най-високоплатени общински съветници (1260 лв. или някъде около тая сума за предходния общински съвет). Предизборно кандидатите на ГЕРБ обещаха: „Първото ни предложение ще бъде свързано с драстично намаление на възнагражденията на общинските съветници до размера на минималната работна заплата за страната.“ След изборите председателят на групата общински съветници на ГЕРБ, най-голяма в съвета, обясни на пресконференция:  "Нашето предложение е в новия общински съвет брутната заплата да бъде около 540 лева, с което чистото възнаграждение за съветник ще стане 426 лева. Това е много близо до минималната работна заплата, каквото и обещахме на избирателите." (Минималната работна заплата е 380, след 1 януари 2015 г. ще стане 420 лв.) Повечето местни медии, все още разчитащи на някой грош от посвилата се общинска софра, тихомълком приеха, че това е изпълнение на предизборното обещание. Какво излиза? За гражданите на Сливен минималната работна заплата е една, за общинските съветници – друга.

   ОБЩОГРАЖДАНСКО НАСТРОЕНИЕ има срещу спирането на „Чайка“ - единствения що-годе удобен и що-годе бърз влак от Сливен към София и Бургас.  Подписка от граждани и синдикалисти и по този въпрос има внесена в Общинския съвет. Ще предприемат ли общинските съветници действия, с които да покажат, че могат да защитят интереса на съгражданите си и че заплатите, които ще получават (минимални като за сливенски общински съветници, а не като за сливенски граждани) ще бъдат заслужени? Или отново ще станем свидетели на разделението на граждани и техни избраници, изживяващи се като кервана, който си върви, докато кучетата си лаят... Това донякъде ще се изясни утре.

БАРАБАН

baraban.bg ©

Top Desktop version