Не против, а за разумна „Синя зона“ в Сливен

baraban.bg

Не против, а за разумна „Синя зона“ в Сливен

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Инициативен комитет на граждани, в който влизат и представители на две от партиите в Реформаторския блок – ДБГ и БЗНС, се включи в обявеното обсъждане ( http://www.sliven.bg/doc/Actual/PNIDNURP_25082017.pdf ) на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен (http://www.obs.sliven.bg/uploads/files/naredbi/NSZ_2017_06_29.pdf )

   Не против, а за разумно очертана и експлоатирана „Синя зона“ в Сливен се обявиха гражданите, създали комитета с председател Красимира Донева. Те вече са внесли в Общината своите предложения за промени. На събрание днес всяко от тези предложения бе подкрепено с примери от кратката, но лоша практика на нововъведението за паркиране в центъра на града.

   Ето и самите предложения:

 

1. По чл.10 ал.1 и ал.2 – „Служебен абонамент“ и „Абонамент с карта“ за работещите на територията на зоната, цената на заплащането да се намали от 80 лв. на месец, наполовина, т.е. да стане 40 лв. на месец.

2. Промяна на чл.15 – освен паркиране на МПС по постоянен адрес да се добави и паркиране по настоящ адрес и живеене под наем.

3. Да отпадне от чл.16 ал.1 т.6 – условието адресът на местоживеене да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на МПС-то.

4. Да отпадне от чл.16 ал.2 – паркиране до две пресечки от имота.

5. Стойността за платеното паркиране за втори и трети автомобил да се удвоява само ако автомобилът е на едно и също лице, а не на адрес.

6. Да се помисли и за хората, които карат автомобил с пълномощно – също да имат право на платен годишен абонамент по местоживеене.

7. Автомобилите на лекарите, които осъществяват домашни визити в „синята зона“ по спешност, да бъдат освободени от платено паркиране.

  

   Гражданите пледират таксата за работещите на територията на „синята“ зона да бъде намалена или те да плащат годишна такса от 70 лв., както и постоянно живеещите в тази територия. Отделно пък, че към постоянните жители следва да се прибавят и тези, които са с настоящ адрес, тъй като много хора живеят под наем (бяха дадени примери за цели блокове, в които хората живеят по настоящ  адрес). Те смятат, че при настоящата мобилност на населението, следва да отпадне и изискването  адресът в талона на колата да е еднакъв с адреса по местоживеене, както и често неизпълнимото изискване живеещите в района да паркират най-много на две пресечки от имота си. Подкрепена с примери бе неразумността и на други залегнали в наредбата положения, като увеличената такса за втори и трети автомобил на адрес, за хората, които карат автомобили на роднини (баща, брат и пр.), както и лизингови автомобили. Бяха дадени много примери за неправилно разчертани улици, както и за това, че чужденци и възрастни хора не могат да се ориентират в таксуването с sms-и и следва да има монетни апарати.

   Към направените предложения досега са събрани 300 подписа. Подписката може да намерите в сладкарница „Мустан“, в козметичния салон на ул. „Лъдженска“, някои училища също събират подписи.

   Очаква се тези и други предложения да бъдат обсъждани в постоянните комисии на Общинския съвет, в които обсъждания гражданите смятат да участват.

Йорданка Раданчева

baraban.bg ©

Top Desktop version