Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Из преписката между осмокласник и националния омбудсман

(Това не са първите писма, разменени между тях)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Писмо:

Уважаема, госпожо Манолова, 

            Днес Ви пиша с тъжна за цялата хуманитарна гимназия  в Сливен вест – предвижда се сливането на гимназията със СОУ „П. Яворов“ и практически, ПХГ „Дамян Дамянов“ няма да съществува. Днес, на 15.01.2018 г., всички научихме за това и изпаднахме в шок. Приемаме това решение на Община Сливен като обида към нас – учениците, учителите, ръководството, бившите възпитаници и приятелите на гимназията.  

            Започнахме кампания за опазване на Хуманитарната гимназия. Има създадена петиция. Сменихме профилните снимки в социалните мрежи с логото на гимназията. Всичко това, за да покажем на кмета на Община Сливен – Стефан Радев и целия Общински съвет, че ние обичаме нашето училище, имаме го за втори дом, а учителите – като втори родители. Съмнения за неуспех има. Желаем нашето любимо училище да остане цяло и ненакърнено. Искаме да учим под името на великия сливенски и български поет Дамян Дамянов. Искаме да изучаваме хуманитарни науки.

            Както казах, искрено се надявам от Община Сливен да се вслушат в молбите ни. Но имам съмнения. Затова, уважаема г-жо Манолова, аз ................, ученик в 8-ми клас към Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, Ви пиша от името на всички ученици, учители, служители и приятели на гимназията, с надеждата Вие да ни помогнете в кампанията за опазването на гимназията. Сигурен съм, че Вие ще ни помогнете, така както се отзовахте на моята молба преди години. Така и сега Ви моля от сърце, да ни подкрепите да опазим любимото училище такова, каквото е сега. След няколко дни е патронният празник на гимназията. Искаме той да не бъде последния, а да имаме още много празници, на които да честваме рождението на нашия патрон – Дамян Дамянов.

            Извинете ме, ако съм написал писмото си до Вас по лично, отколкото трябва да е едно писмо, писано от името на цялото училище, но да напиша молбата си в друг формат не мога. Приемам това като лична обида. Обичам училището, в което уча. Искам да уча в него, заедно с моите съученици и любимите ни учители.

            Уважаема, г-жо Манолова, от името на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ Ви моля да ни подкрепите в кампанията ни за опазване на гимназията и да „излекуваме автоимунното заболяване“ на нашата образователна система, която се самоунищожава с такива реформи.

 

С много обич и уважение,

.........................................

15.01.2018г.

 

Отговор:

                        ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изх. № 551/24.01.2018 г.

Относно: Жалба № 551/2018 г. до омбудсмана на Рупублика България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ............................*

            Обръщате се към мен относно проблем, който е от голяма важност за гражданите на гр. Сливен, а именно:  предстоящо сливане на училища в града, като се предвижда Профилирана хуманитарна гимназия(ПХГ) „Дамян Дамянов” да бъде слята със Средно училище „Пейо Крачолов Яворов” и практически тя няма да съществува. Съобщавате, че тази новина е била шокираща за учениците, учителите, ръководството, родителите, възпитаниците и приятелите на учебното заведение. Изразявате желанието си любимото Ви училище да остане цяло и ненакърнено.

            Искането Ви е за подкрепа на кампанията за запазване на гимназията.

            Като омбудсман, призван да защитава правата на гражданите и на основание Закона за омбудсмана, се обърнах към кмета на община Сливен и към председателя на Общинския съвет с препоръка за търсене на възможности за запазване на Профилирана хуманитарна гимназия(ПХГ) „Дамян Дамянов”.  Подчертах, че процесът на реформи в училищната мрежа в общината е необходимо да се съобрази с най-добрия  интерес на децата, гражданите и реалните потребности от обучение в региона, а решението по този въпрос да бъде взето след широко обсъждане на проблема с гражданите, осигуряване на участието им в обществени дискусии и в заседанията по темата на комисията по образование към общинския съвет, както и на заседание на общинския съвет по случая.

            Във връзка с изискването на Закона за предучилищното и училищното образование  за преминаване на едносменен режим на обучение, се обърнах към министъра на образованието и науката като подчертах необходимостта системата на образование първо да бъде подготвена за възможността да приеме едносменно обучение, което е проблем, особено в големите градове, където не достигат училищните сгради.

            За резултата очаквам да бъдете информиран и Вие в разумен срок.

 

С уважение,                                                                          МАЯ МАНОЛОВА

                                                                                                 ОМБУДСМАН НА

                                                                                                 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

baraban.bg ©

Top Desktop version