Защо имаше митинг...

baraban.bg

Защо имаше митинг...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Оттегляйки предложението си за „оптимизация“ на училищната мрежа в Сливен вчера, общинското ръководство вероятно разчиташе, че така прокламираният митинг днес няма да се състои. Е, състоя се... Защо?

   Кметът вече каза, че гражданите протестират, подведени от емоциите си. Емоциите са много, вярно, но те са толкова много заради липсата на всякаква логика в предложението, което ги предизвика.

   Изтъква се в това предложение, че размяната на сгради, вливания и преливания, е заради едносменния режим на обучение и устойчивото бъдеще на училищата. Мнозина вече правиха сметки и числата сочат, че исканите промени не водят до това – нито Трето, нито Пето училище, нито ПГИ, отивайки в Първо училище, ще могат да минат на една смяна. Единствено Езиковата гимназия може да се настани едносменно в голямата сграда на Десето училище, но всички заинтересовани са на мнение, че това разместване не е в интерес на устойчивото развитие нито на гимназията, нито на средното училище. Т.е. тази галимация, на която ще бъдат подложени половината ученици и родители в Сливен, не изпълнява афишираната цел.

   Логиката говори и друго – при намален брой ученици, уголемяването на училищата ги лишава от избор. Ако наистина се грижим за децата, би следвало да им предложим повече на брой по-малки, „бутикови“ училища.

    Другото, с което се злоупотребява, са приоритетите. Министерството на образованието и науката никъде не е казало, че в момента приоритетът на българското образование е преминаването към едносменно обучение. Като приоритети се изтъкват ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ на етническите малцинства. Двата приоритета според мен са тясно свързани. Но нито за един от двата става въпрос в прокламираната тук реформа. Да, вярно, предлага се някои училища да бъдат преобразувани  в обединени, т.е.учениците в тях да учат до Х клас. Но това с нищо не помага в решаване на проблема с липсващите работници. Дори да предположим оптималния вариант, в който ромските деца изпълнят голямата сграда на Ямболското шосе в Сливен и завършат Х клас, идеалния вариант, в който излизат от това училище с умения да четат и пишат, кажете ми какво ще работят – в банков или в друг офис, като it-специалисти ли? Законът за предучилищното и училищното образование позволява обединените училища да осигуряват и професионална подготовка – искам да знам какви професионални паралелки ще има в тези обединени училища и за каква професия ще подготвят учениците. Това го няма в предложението.

   Тези дни като голяма новина излезе информацията, че от 5 февруари 2018 г. (сефте!) започва проучване за потребностите на работодателите от работна сила в Сливенска област. Без проучване, знам долу-горе какви са потребностите им – например, квалифицирани текстилни работници липсват. В предлаганата ни стратегия за развитие на сливенското образование не виждам идеи как текстилното образование (а и другите професионални образования) да се направят привлекателни. Работодателите от време на време и сами си казват какви потребности имат, но не казват какви ангажименти ще поемат – стипендии ли ще дават, квартири ли ще осигуряват... МОЕТО КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ като гражданин е: в работната група, която ще гласи новото предложение, наред с директорите на училищата, представителите на синдикати, сдружения, родителски организации, общината, РУО, да се поканят и представители на работодателите и там те да изложат конкретните си потребности и конкретните ангажименти, които ще поемат. Но трябва да се каже, че тази група тепърва ще се създава. Наистина, на срещата в Регионалното управление на образованието, която се проведе на 29 януари е станало дума, че трябва да се сформира такава група, но нито са се разбрали къде да се събират, нито са се събирали, отделно, че както се очертава, хората, които ще налагат мнение в нея ще са същите, които направиха и разгневилото ни предложение. Освен това, за да се легитимира тази група, тя следва да бъде назначена със заповед на кмета. Следва също да се оповестят имената на хората, които участват в нея, тя да обявява предварително мястото и часа на своите заседания, открити и за граждани, които също да могат да правят предложения. 

   Та, и емоциите, и логиката сочат, че днес минтинг трябваше да има. Ако го нямаше, общинското отстъпление щеше да е едно временно отстъпление, след което да последва нов напън в същата или в подобна форма да бъде прокарано замисленото.И една още по-важна причина имаше за митинга – НЕ Е ИЗГОВОРЕНА ЦЯЛАТА ИСТИНА за причината, предизвикала това напрежение, ангажирало поне половината град. Хората провиждат користни подбуди, още повече, че се явиха свидетели за това как от години се правят опити за създаване на частно училище – което не е лошо само по себе си и трябва дори да го похвалим, но в случая – частно училище на базата или в базата на някое от съществуващите. Заподозреният липсваше на митинга, тъй че журналистите нямаше как да попитат д-р Василева/Михалева, началничката на Регионалното управление на образованието дали и колко пъти в последните години е искала Общината, Областната управа, вероятно и други институции, да й предоставят база за такова училище. Хората днес бяха на площада защото искат тук и сега, в нашия град, най-сетне някой, който е предизвикал такива притеснения, да понесе отговорност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Йорданка Раданчева

baraban.bg ©

Top Desktop version