Създадоха младежка формация към сдружение „Активен гражданин“

baraban.bg

Създадоха младежка формация към сдружение „Активен гражданин“

    

 

 

 

 

 

 

 

   Началото на младежка формация към сливенското сдружение „Активен гражданин“ положиха днес петнайсет млади хора. Това стана на поредното събрание на сдружението, което се проведе в залата на областната администрация. До провеждането на отделно събрание и избирането на ръководни органи, младежката формация ще оглавява Натали Желязкова. Организацията е отворена за всички желаещи.  

   На събранието на „Активен гражданин“ бяха набелязани и някои задачи, по които членовете на сдружението ще работят до края на годината. Предвижда се да бъдат проведени поредица допитвания по важни за Сливен въпроси като бъдещето на училищната мрежа, кадровата политика в училищата, да се постави проблемът за непроведените конкурси за директори, за  лошата улична маркировка, която на места е противоречива и предпоставка за пътнотранспортни произшествия, за по-доброто озеленяване на града, по-тясното съдействие с Общинския съвет и неговите органи. Членовете на сдружението се обединиха около идеята да се създаде комисия, която да осъществи граждански контрол над изпълнението и резултатите от проблемно взетото решение общината да подаде проектно предложение за близо 900 000 лв. безвъзмездна финансова помощ в партньорство между Община Сливен, Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Фондация „Здравето на ромите”, Фондация „Регионален център за икономическо развитие” и Детска градина „Звездица“.

baraban.bg ©

Top Desktop version