СЪОБЩЕНИЕ

baraban.bg

СЪОБЩЕНИЕ

   На 29 август от 18 ч. в залата на т.н. "Синя къща" в Сливен (ул. Макгахан № 6) ще се състои Учредително събрание на сдружение "Форум "ЖЕНИ ЗА СЛИВЕН".

   Събранието ще протече при следния дневен ред:

   1. Приемане на устав на сдружението.

   2. Избор на управителен съвет.

   3. Избор на председател на сдружението.

   4. Разни.

                                                            От Инициативен комитет

baraban.bg ©

Top Desktop version