Учредиха Форум „Жени за Сливен“

baraban.bg

Учредиха Форум „Жени за Сливен“

  На 29 август в известната „Синя къща“, се събраха сливенски жени, които гласуваха създаването на сдружение с нестопанска цел, с името „Форум „Жени за Сливен“. Учредяването на неправителствената организация се коментира и подготвя от почти година, с идеята тя да обедини усилията на жени, които имат активна гражданска позиция и умеят да отстояват своите идеи. В учредителното събрание участваха доказани в професията си и като личности с активна гражданска позиция жени – лекарки, юристки, учителки, включително работещи в чужбина. Събранието прие устав на организацията и избра управителен съвет от пет души. За председател бе избрана общинската съветничка д-р Нина Борова. 

   Новата неправителствена организация има за цел да съдейства за икономическото и културното развитие на Сливен и региона, да разглежда и решава, според възможностите си, важни социални и здравни проблеми, да подкрепя хора в неравностойно положение, да подобри контактите ни с българите и конкретно със сливенците, които живеят в чужбина, но желаят да работят за развитието на родния си край – и още подобни цели, осъществяването на които ще се преследва със съдействието и в единодействие с общината, други правителствени и граждански организации. „Форум „Жени за Сливен“ вече получи дарение с конкретно предназначение, има заявка, че още жени имат намерение да подкрепят определени каузи.

baraban.bg ©

Top Desktop version