Световният ден без тютюнопушене 2010: „Жените в прицела на тютюневия маркетинг”

baraban.bg

Световният ден без тютюнопушене 2010: „Жените в прицела на тютюневия маркетинг”

kote_s_cigara   Световната здравна организация (СЗО) e избрала темата за Световния ден без тютюнопушене на 31 май 2010 г. – „Жените в прицела на тютюневия маркетинг”.

    Защо?

   Контролирането на тютюневата епидемия сред жените е важна част от всяка обща стратегия за контрол върху тютюнопушенето. Световният ден без тютюнопушене е проектиран да привлече специално внимание върху вредните ефекти на тютюневия маркетинг върху жените и момичетата. Той ще осветли необходимостта почти 170-те страни, ратифицирали Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО, да забранят всяко рекламиране, промоция и спонсорство на тютюневите продукти в съгласие с техните конституции или принципи на конституцията.

   Жените обхващат около 20% от пушачите, които са повече от един милиард в света. Това число, обаче, има тенденция да нараства. Тютюнопушенето при мъжете е вече в своя пик, докато при жените продължава да расте. Жените са основна възможна цел на тютюневата индустрия, която се нуждае от нови пушачи. Те трябва да заместят почти половината от редовните пушачи, които ще умрат преждевременно от болести, причинени от тютюнопушенето.

   Особено тревожно е нарастването на разпространението на потреблението на тютюневи продукти от момичетата. Новият доклад на СЗО: „Жени и здраве: факти днес, на дневен ред – утре”, ни насочва към доказателства, че рекламата на тютюневи продукти все повече се ориентира към момичетата. Данни от 151 страни показват, че почти 7% от момичетата в юношеска възраст пушат цигари срещу 12 % от момчетата-юноши. В някои страни пушат почти толкова момичетата, колкото момчета.

   Световният ден без тютюнопушене 2010 г. ще осигури закъсняло разпознаване на важността на контролирането на тютюневата епидемия сред жените. Както генералният директор на СЗО Маргарет Чан написа в гореспоменатия доклад, „защитата и промотирането  здравето на жените е съдбоносно за здравето и развитието – не само за гражданите днес, но също и за бъдещите генерации.”

   Рамковата конвенция за контрол на тютюна, която показа резултати през 2005 г., алармира за „нарастването на тютюнопушенето и другите форми на тютюнево потребление от жени и млади момичета по целия свят.”

   Въпреки, че кампанията за Световния ден без тютюнопушене през 2010 г. ще се фокусира върху прицела на тютюневия маркетинг, насочен към жените, трябва да се има пред вид също необходимостта от защита на момчетата и мъжете от тактиките на тютюневата индустрия. Както СЗО казва в нейния доклад от 2007 г. „Половата принадлежност и контролът на тютюна: преглед на политиката” – „Мерките за общ контрол върху тютюна, може би не са еднакви или с подобен ефект по отношение на двата пола (…), съотношението на двата пола трябва да бъде включено (…) Следователно важно е политиката за контрол на тютюна да разпознава и взема пред вид нормите, свързани с половата принадлежност, разликите и реакциите на тютюневите изделия, за да се (…) редуцира употребата на тютюневи изделия и се подобри здравето на мъжете и жените по целия свят.” В друг свой доклад СЗО коментира: „И мъжете, и жените имат потребност от информация относно специфичните полови ефекти от употребата на тютюневи изделия (…), равна защита от ориентираната към половете реклама и маркетинг и развитието на специфичните по полов признак тютюневи продукти от трансграничните тютюневи компании (…), чувствителна за половете информация относно, и защита от, пасивното тютюнопушене и излагането на тютюнев дим или никотин на работните места”.

   Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО разпознава „необходимостта от специфични за половата принадлежност стратегии за контрол на тютюна”, както и „цялостно участие на жените във всички равнища на изграждането на политика и прилагането на мерки за контрол на тютюна”.

   На Световния ден без тютюнопушене през 2010 г., както и през следващата година, СЗО окуражава правителствата да обръщат специално внимание за опазване на жените от опитите на тютюневите компании да ги примамят в останалата част от живота им към никотиновата зависимост. В отговор на призива на СЗО, правителствата могат да редуцират жертвите на фаталните и осакатяващи сърдечни инфаркти, инсулти, злокачествени или респираторни болести, които стават все повече разпространени сред жените.

   Употребата на тютюневи изделия би могла да убие един милиард човека през този век. Приемайки важността на редуцирането на употребата на тютюневи изделия от жените и действайки за това редуциране, биха могли да се спасят много животи.

Източник: http://www.who.int/tobacco/wntd/2010/announcement/en/index.html

 

baraban.bg ©

Top Desktop version