Бойко Борисов пред Общото събрание на ООН

baraban.bg

Бойко Борисов пред Общото събрание на ООН

BoykoНе можем да отречем, че през последните две десетилетия светът има постижения:

-    на милиард и шестстотин хиляди души беше осигурен достъп до питейна вода; 

-    над 400 млн. души бяха избавени от бремето на бедността;  

-    напредъкът на науката и медицината направиха възможно ваксинирането срещу нелечими болести, а други бяха изкоренени;

 

Но успоредно с това, за да живеем в мир и сигурност, човечеството харчи над трилион и половина щатски долара годишно. А в помощта за развитие се инвестира единадесет пъти по-малка сума...

 

Не може да се скрием от факта, че  милиони хора в развиващите се държави се живеят с по 10 литра вода на ден. Същевременно в развитите страни има прибори, които на час изразходват десетократно повече вода. Това е един „обърнат свят”, който се нуждае от промяна.

 

От тази висока трибуна искам да заявя категорично, че България осъзнава тази глобална потребност на развитието.  В рамките на своите  възможности ние ще помагаме за постигане на целите на хилядолетието за развитие. Защото си даваме ясна сметка за значението на солидарността като основен принцип в политиката.

 

Българската политика за участие в международното сътрудничество за развитие ясно следва нашата решимост да изпълним ангажиментите, поети в рамките на големите конференции на ООН по въпросите на развитието, както и тези по  договорените през 2005 г. нови цели за обема на официалната помощ за развитие, предоставяна от държавите - членки на ЕС.

 

Независимо от предизвикателствата, пред които икономическата и финансова криза изправя всички нас, България продължава усилията си за изграждане на национален капацитет на донор на международна помощ.

 

Ние самите в България сме изправени пред много проблеми, включително със собственото ни развитие и жизнен стандарт.  Но въпреки това постепенно изпълняваме поетите ангажименти по оказването на помощ за развитие.

 

Защото много добре осъзнаваме колко е важна международната солидарност, когато имаш да решаваш жизнено важни за хората проблеми. Днес ние разчитаме изключително много на европейската солидарност и на средствата, които тя ни дава за развитие на българската икономика и подобряване живота на българските граждани. Затова съзнаваме смисъла и значението на солидарността и сме готови да я проявим и по отношение на тези, които в други региони на света се нуждаят от нея.

 

Всичките ни усилия за бързото възстановяване на динамиката и икономическия просперитет на българската икономика като част от европейските процеси на съживяване имат смисъл  и като най-ефективния начин за генериране на повече средства за развитие.

 

Географският фокус на отпусканата от България помощ за развитие в момента е насочен към страните от съседните ни региони на Балканите и Черно море. Чрез финансовия ни принос към 10-я Европейски фонд за развитие обаче ще оказваме макар и индиректно подкрепа за развитието на страни от Африка, Карибите и региона на Тихия океан.

 

Изкореняването на бедността във всичките й измерения и проявления е основна цел на българската политика за сътрудничество за развитие. Приоритетите  ни са образование и подкрепа за  социално-икономически реформи, за реформите в областта на здравеопазването, инфраструктурните проекти, опазването на околната среда и съхраняването на културното многообразие.

 

За да се случи всичко това са необходими не само финансови ресурси. Не по-малко важни са подготвените кадри, експертната помощ и ноу-хау. Именно в това направление следва да се търси и максималната подкрепа, която могат да дадат страни с по-ограничени финансови възможности като България. И разбира се в рамките на по-добре координирани международни механизми.

 

Изразявам убеденост, че подобряването на качеството на предоставяната помощ е не по-малко важно за постигане на Целите на хилядолетието от увеличаването на нейния обем. За това политиката ни за сътрудничество за развитие е подчинена на принципите за ефективност на помощта, залегнали в Парижката декларация и потвърдени в Плана за действие от Акра.

 

Из изказването на българския премиер на срещата на високо равнище по целите на хилядолетието за развитие „Можем да сложим край на бедността”, Ню йорк, 22 септември

baraban.bg ©

Top Desktop version