Законът за потребителския кредит засяга всички ни – бъдете активни при обсъждането на проектозакона!

baraban.bg

Законът за потребителския кредит засяга всички ни – бъдете активни при обсъждането на проектозакона!

   Правителството утвърди проект на Закон за потребителския кредит: http://www.mee.government.bg/zp/doc_zp/ZPK_Project%20-%20as%20of%209%20Sepetmebr%202009.doc С него ще бъдат въведени изискванията на Директива 2008/48/ЕО, относно договорите за потребителски кредит. Целта е защита на потребителите и равноправни условия за получаването на заеми. Приемането на нов закон е свързано с нарастването на броя и разнообразието на предлаганите кредитни продукти, включително и предоставянето на финансови услуги чрез съвременните средства за комуникация. Законът ще се отнася за кредитите от 400 лв. до 147 000 лв. В момента нормативната уредба регламентира потребителските заеми от 400 лв. до 40 000 лв. Едно от нещата, предвидени в проектозакона примерно, е в срок от 14 календарни дни потребителят да може, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор за кредит.

clip_image002   „Организация за обществена самозащита – ЕДНО” излезе със становище по проекта. Ето какви слаби страни са видели в него представителите на гражданското общество:

 

Основната цел на Закона за потребителския кредит е да гарантира равнопоставеността между страните по договор - кредитополучатели и кредитори. Тази цел в предложения проект не се постига, като остава абсолютното надмощие на кредитора.

           1.    Предвижда се когато лихвите по кредита са плаващи, в договора за кредит да се уточняват условията, при които те ще се променят. Какъв е смисъла да подписваме какъвто и да било договор, който ще допуска промяната на лихвата да се извършва едностранно, даже и да бъде правилно мотивирана? Лихвата по кредита, е цената която се заплаща от кредитополучателите за това, че са получили кредит и е основна част от него. Поради това е недопустимо закона да позволява неравнопоставеност на двете страни по договора, като позволява едната страна, когато си поиска да промени цената(лихвата) на този договор и другата страна да бъде длъжна да го изпълнява.         

Предложение: Кредиторът няма право едностранно да променя условията по договора.

        2.     Предвижда се кредиторът да има правото да прехвърли вземането си по договор за     потребителски кредит на трето лице, само ако е вписано в договорът за потребителски кредит. Защо кредитора ще има това право, а кредитополучателя няма да има право да прехвърли кредита на друго лице, като само уведоми за това банката?! Кредитополучателя сключва договора с конкретна банка предвид доверието, което има в нея и всяко прехвърляне на права по договора без негово съгласие е грубо нарушаване на принципа на равнопоставеност на страните по договора.  

Предложение: Кредиторът няма право едностранно да прехвърля правата по договора.

       3.     Предвижда се кредиторът да има право да начислява определен процент при предсрочно погасяване на кредита, при определени условия. Това е недопустимо, защото банката получава средствата си предсрочно и не е правилно да начислява какъвто и да било процент от остатъка.                                      

Предложение: Кредиторът няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на кредита.

       4.     Предвижда се когато задълженията на потребителя по договора за потребителски кредит са гарантирани чрез издаването на запис на заповед или менителница, след всяко плащане кредиторът да ги привежда незабавно в съотвествие с остатъка по задължението. Това е неприемливо, защото договорът за кредит се подписва от кредитополучател, който полага подписа си и поема ангажимент да изплаща при определени условия. Записа на заповед представлява самостоятелно несъдебно основание за плащане и няма как да се обвързва с договора. Също така, когато е подписан записа на заповед означава, че се дължи два пъти за едно и също задължение.       

Предложение: Гарантирането на потребителски кредит със запис на заповед е нищожно.

 

   „Организация за обществена самозащита – ЕДНО” организира митинг-шествие срещу високите лихви на банките на 11.12.2009 г. от 11.00 часа. Сборен пункт - района на парк НДК, при кръстовището на бул. Витоша и бул. П.Евтимий. Протеста ще завърши пред Българска Народна Банка с разполагането на ПАЛАТКОВ ЛАГЕР. Палатковият лагер ще остане, докато чуждестранните банки се съгласят да бъде подписано обществено споразумение с всяка една от тях. От Правителството очакваме да защити гражданите си и да приеме предложените от нас промени в проекта на Закона за потребителския кредит.

 

   Всички банки са поканени за подписване на обществено споразумение, с което всяка една от тях да поеме личен ангажимент към своите клиенти да намали лихвите по кредитите на 4%, да им даде гратисен период от две години и да не пристъпва към продажба на обезепеченията по договор, до отминаването на икономическата криза в България. Срещата с банките ще се състои на 17.12.2009г. от 14 часа в прессклуба на БТА.

 

www.oos-edno.org

Светлозар Николов, председател на „Организация за обществена самозащита – ЕДНО”

baraban.bg ©

Top Desktop version