Кметът на Сливен Стефан Радев: Ако общината беше търговско дружество, трябваше да я закрия

baraban.bg

Кметът на Сливен Стефан Радев: Ако общината беше търговско дружество, трябваше да я закрия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   „Ако бяхме търговско дружество, трябваше да подам молба в съда за обявяване в несъстоятелност“, каза на първия си брифинг кметът Стефан Радев. Той имаше предвид факта, че над 26 млн. лв. са непосредствено дължимите от община Сливен средства в момента– огромна сума, предвид приходите, които тя събира. Финансовото положение, според новото общинско ръководство, е много по-тежко от това, което е очаквало да завари.

   Според информацията от кмета, просрочените задължения, свързани с текущата издръжка, са близо 10 млн. лв. Тези по капиталовата програма са в размер на 8 347 000 лв., а отделно има разходи по нея и проформа фактури за още 2,3 млн. лв. Просрочените задължения по неплатени осигуровки за изплатени заплати са около 400 хил. лв. Налице са и просрочия по банкови кредити за месеците септември и октомври в размер на 650 хил. лв. Стефан Радев поясни, че има предупреждения от банките за опасността кредитите да бъдат направени предсрочно изискуеми, поради неизпълнение на ангажиментите. Това означава да бъде поискано общината да плати 12 млн. лв. Изхарчени са и пари от делегирани държавни дейности за местни дейности, както и средства от сметките за депозити на участващи в търгове и процедури. Кметът коментира и сключения през месец август договор с фирма, която ще извършва сметопочистването и сметоизвозването в града в следващите 5 години. Той е за 7,5 млн. лв. на година, а сумите, които общината събира от такса смет и с които трябва да се плаща този разход, са едва 3,5 млн. лв. За медийно обслужване през 2015 г.общината е отпуснала над 250 000 лева, което е двойно повече от предходните три години. Стефан Радев информира, че вече е прекратен договор със софийска  фирма за ПР и реклама.

   „Първостепенната ни задача през 2016 г. е да осигурим поддържането на основните системи на общината и тя да не спре да работи. Към тази цел е насочен и проекта за бюджет, който предложихме", обобщи кметът на Сливен.По думите му, вече са предприети мерки за оптимизиране на финансовото състояние. Те са свързани със спиране изтичането на средства през граждански договори и затова голяма част от тях ще бъдат прекратени. Ще бъде променена и оптимизирана структурата на общинската администрация, включително чрез намаляване числеността на работещите. Ще се работи и по преструктуриране на кредитната задлъжнялост. Ще има приоритизиране на плащанията.

   Стефан Радев коментира и предложените от него промени на някои данъци и такси, залегнали в проекта за бюджет за 2016 г. Заложеното сумарно увеличение за данък сгради и такса смет ще е с 50-60% , като увеличението за данък сгради ще е по-малко отколкото на такса смет. По думите му, дори стойностите да бъдат увеличени с предложените проценти, те пак ще са по-ниски от средните такси в страната и спрямо таксите в общините, които като Сливен са с ниско икономически развитие и ниски доходи на хората. Предлаганото увеличение на данъка върху превозните средства е между 10 и 15 % .

   Кметът Стефан Радев представи своя екип за управление на общината през следващия мандат. Секретар на Община Сливен ще е Валя Радева, досега главен юрист на Областната управа, бивш областен управител и човек с богат административен опит. Пепа Чиликова, досега заместник-директор на филиала на Медицинския университет – Варна в Сливен, ще поеме ресора с хуманитарните дейности. Стоян Марков идва от областта на еврофондовете и проектното финансиране. Това ще е и ресорът му в общината. Стефан Кондузов, досега изпълнителен директор на Топлофикация – Сливен, ще бъде с ресор строителство. Румен Иванов, досега управител на клона на Общинска банка, идва от финансовата сфера, това ще бъде и ресорът му в общината.

baraban.bg ©

Top Desktop version