Комисията за борба срещу противообществените прояви в Сливен отчете дейността си

baraban.bg

Комисията за борба срещу противообществените прояви в Сливен отчете дейността си

   Повече от 200 семейства и деца са получили безплатни консултации в Консултативния кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през миналата година. Със 122 от тях е продължила работата за преодоляване на възникналите трудности. Тези данни бяха представени по време на редовно заседание на Местната комисия, на което бяха отчетени постигнатите резултати през 2015 г.

   Общият брой на децата, преминали през Комисията е 186, като тук се отчитат и осъдените на "Пробация" непълнолетни, малолетни и непълнолетни с наложена възпитателна мярка, освободени от социално педагогически интернати, възпитателни училища интернати или от поправителния дом в  Бойчиновци.

   На заседанието бяха изнесени данни и за реализираните 14 превантивни програми в училищата от община Сливен, пряката работа с училищни комисии, родители и училищни екипи. Представени бяха и дейностите в 24-те училища от общината, които бяха финансирани от МКБПМН, за реализирането на превантивни дейности в зависимост от спецификата и възрастта на своите възпитаници. Отбелязани бяха и постигнатите резултати от станалия вече традиционен футболен турнир за училищата от селата в община Сливен, кв. Речица и гр. Кермен, който се провежда два пъти в годината с осигурени екипи и награден фонд. Приблизителният брой на обхванатите в превантивни дейности и програми малолетни и непълнолетни е над 9 800, посочиха още от Комисията.

   Местната комисия за борбасрещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните взе решение и за определяне на обществените възпитатели  за 2016 г. Желаещите да бъдат част от работата й могат да подават своите заявления и автобиография в стая 3 на община Сливен при секретаря на Комисията до 29 януари. При подбора на кадри, определящ ще бъдат опита при работа с деца от рискови групи. С одобрените по документи ще бъде проведено събеседване на 9 февруари, за което те ще бъдат уведомени допълнително

 

baraban.bg ©

Top Desktop version