ЕК одобри първия голям инфраструктурен проект по Оперативна програма „Околна среда”

baraban.bg

ЕК одобри първия голям инфраструктурен проект по Оперативна програма „Околна среда”

Vraza   На 17 декември 2009 г., с решение на Европейската комисия, е одобрен за финансиране интегриран проект за водния цикъл на град Враца, на обща стойност 136 373 288,07 лв. Безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” е в размер на 123 523 616, 01 лв. Това е първият голям инфраструктурен проект на България в областта на околната среда, който получи положителна оценка от Брюксел, гласи съобщението от правителствения пресцентър.

   Съгласно Регламент 1083/2006 на ЕК, всички проекти на стойност над 25 милиона евро следва да получат одобрение от Комисията, след като преминат етапа на оценка на национално ниво.

   Проектът, разработен от община Враца, включва реконструкция и рехабилитация на над 150 километра водоснабдителна, канализационна и колекторна мрежа на град Враца. Дейностите включват и пълно обновяване на съществуващата пречиствателна станция на града. Безвъзмездната финансова помощ от Кохезионния фонд на ЕС е в размер на 98 818 893, 59 лв., а съфинансирането, осигурено от държавния бюджет е 24 704 722, 42 лв.

   Срокът за усвояване на безвъзмездната помощ е до края на 2013 г. В периода на изпълнение се очаква да бъдат разкрити 520 работни места.

 

   Разпределение на бюджета по източници на финансиране в лева:

 

Източник

Стойност (в лева)

% от общата стойност

Кохезионен фонд на ЕС

98 818 893, 59

72,46%

Държавен бюджет на РБългария

24 704 722, 42

18,12%

Заеми от международни финансови институции

12 849 672, 06

9,42%

Обща стойност

136 373 288, 07

100%

 

 

baraban.bg ©

Top Desktop version