Национална среща по проблемите на децата с асоциално поведение се провежда в Сливен

baraban.bg

Национална среща по проблемите на децата с асоциално поведение се провежда в Сливен

ot_kabile

 

   Национална среща по проблемите на Социално-педагогическите интернати (СПИ) и Възпитателните училища-интернати (ВУИ), се провежда на 13 и 14 май в Сливен. Организатор е Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). Участие в срещата са заявили над 60 души от цялата страна. В Сливен ще е секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Константин Томанов, представители на Министерството на образованието, младежта и науката, на МВР, на Държавната агенция за закрила на детето, както и на 5-те СПИ и две от четирите ВУИ в страната. Сред темите, които ще се дискутират са „Превенция и противодействие на асоциалното поведение при подрастващите - правна уредба, институции и функции", ще бъдат представени проблеми в работата на местните комисии, на социално-педагогическите интернати и възпитателните училища.

   Форумът се открива в 14 ч. в хотел „Спорт палас” и ще продължи и на 14 май. 

Йорданка Раданчева

Снимка

Павел Деспотов

baraban.bg ©

Top Desktop version