Обявената от община Сливен обществена поръчка ще бъде отменена

baraban.bg

Обявената от община Сливен обществена поръчка ще бъде отменена

ob_Sliven   Общинските съветници в Сливен гласуваха обявената в бр.36 на „Държавен вестник” от 15 май т.г. обществена поръчка да бъде отменена. Поръчката е за открита процедура за сключване на рамково споразумение, за извършване на строителство в община Сливен в периода 2010 – 2014 г. Прогнозната й стойност е 177 млн. лв. Отделните позиции са обособени в 4 ЛОТ-а, за всеки от които се сключва отделно рамково споразумение. Посочените финансови ресурси са ИСПА, ОП „Околна среда”, национално съфинансиране, собствени средства.

   Аргументите на съветниците са, че сключването на рамково споразумение в настоящия момент е необосновано. В ЛОТ 1 са включени обектите по двата договора за реализация на т.н. воден цикъл в Сливен, които договори бяха едностранно прекратени от кмета Йордан Лечков и от правна гледна точка съдбата им засега е неясна. Съветниците смятат, че сключването на рамково споразумение сега, предрешава едни от най-важните моменти в управлението на общината през следващия мандат. Обявяването на обществена поръчка е акт, с който се определя начина на изразходване на бюджетните средства на общината и това може да стане с решение на  общинския съвет, който има правомощията да утвърждава годишния бюджет. Освен това, според съветниците, прилаганата в последните три години практика на обхващане на цялата капиталова програма в рамково споразумение, се е оказала неефективна. С нея се ликвидира конкурентната среда, създават се предпоставки за прилагане на цени в пъти по-високи от средните пазарни. Това е само част от обосновката, посочена  в предложението.

   Според приетото от съветниците, решението №РД-15-555/11.05.2010 на кмета на община Сливен, с което се обявява обществената поръчка, се обявява за нищожно, тъй като е подписано от временно отстранения от длъжност кмет Йордан Лечков. Съветниците възлагат на изпълняващия длъжността кмет на община Сливен в срок до 4 юни да прекрати по установения ред обществената поръчка, а на председателя на общинския съвет - да оспори по установения ред пред Административен съд – Сливен законосъобразността на решението, с което е обявена поръчката. Общинският съвет се ангажира също незабавно да информира Комисията за защита на конкуренцията и Агенцията за обществените поръчки за взетото решение.

baraban.bg ©

Top Desktop version