Сметната палата не е намерила пропуски в общинските финанси на Сливен за 2009 г.

baraban.bg

Сметната палата не е намерила пропуски в общинските финанси на Сливен за 2009 г.

ob_Sliven   Недка Енергиева, заместник-кмет по финансите и изпълняваща длъжността кмет на община Сливен, изнесе данни от приключилия одит на цялостната стопанска дейност и финансовото управление на общината за 2009 г. Екип на Сметната палата, с представители от Бургас, Сливен и Ямбол, освен изпълнението на бюджета за 2009 г., е проверил и извънбюджетните сметки и фондове, чрез които се осъществяват проекти, финансирани с европейски средства. „По правилата, Сметната палата заверява финансов отчет, ако в него са допуснати пропуски и непълноти не повече от 2 % от общия обем на бюджета. При това, един отчет може да бъде приет с резерви, с доклад, с протокол, а в най-добрия случай – без резерви. Точно такъв е случаят с финансовия отчет на община Сливен за 2009 г. – той е заверен без резерви”, поясни тя. Така, при допустими до 2% от общия обем грешки, по отношение на приходите в сливенския отчет са установени 0,13%, при разходите – 0,22%, за активите 0,01% и за пасивите – разминавания с 0,09%. Това е добър атестат за работата на администрацията, заяви Енергиева. „Отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на община Сливен за 2009 г. не съдържат съществени грешки и нередности и дават вярна и честна представа за достоверността, законосъобразността и реалността на включените в него финансова и нефинансова информация”, са констатациите на одитния екип.

   Според отчета, потвърден от проверяващите, задълженията на община Сливен в края на 2009 г. са били 12 млн. лв., като част от тях вече са изплатени, информира заместник-кмета.

 

   „Едни и същи неща се проверяват от няколко институции по няколко пъти”, оплака се Недка Енергиева. Според нея, общинската администрация е заета основно с обслужване на проверяващите. В момента текат още одити, целева проверка на всички процедури от 2007 г. насам, пълна проверка за собствеността на общината за периода 2004/2010 г., проверка на всички сделки от 2004/2009 г., както и следствени действия.

 

   Междувременно, след вчерашния отказ на Окръжния съд в Сливен да възстанови кмета Йордан Лечков на поста му, пред сливенски медии наблюдаващият делото прокурор Пламен Стефанов коментира, че освен отправените досега срещу Лечков 7 обвинения са подготвени нови, като визира организирана престъпна група за източване на общински средства. Според него, община Сливен се източвала чрез договори за реклама и неконтролируеми заеми. Споменават се 2 млн. лв., насочени като реклама към фирма „Спорт палас”, представлявана от сестрата на Йордан Лечков – Диана Лечкова.

baraban.bg ©

Top Desktop version