Прокуратурата установи това, което цял Сливен знае отдавна

baraban.bg

Прокуратурата установи това, което цял Сливен знае отдавна

sud_palata

  Окръжна прокуратура – Сливен внесе обвинителен акт в Окръжния съд  срещу ДОБРИН ФИРКОВ БАНЧЕВ, ДОБРИН КЪНЕВ ИВАНОВ и ЖЕЧКО СЛАВОВ СТОЯНОВ, съобщават от институцията.

   Срещу ДОБРИН БАНЧЕВ са повдигнати четири обвинения за извършени престъпления по служба с правна квалификация по чл.282 ал.2 от НК, за това, че в качеството му на длъжностно лице – началник на ОС "Земеделие" – Сливен нарушил служебните си задължения, с което е допуснал неправомерно да бъде възстановено право на собственост върху гори, находящи се в Природен парк "Сини камъни", местността "Карандила" и върху земи, находящи се във вилна зона в землището на гр.Сливен. В резултат от осъществената престъпна дейност са били причинени щети на Държавно лесничейство – Сливен в размер на 11 587,00 лв., както и щети на Община Сливен в размер на 56 610,00 лева.

   Спрямо обвиняемия БАНЧЕВ са повдигнати и две обвинения за извършени престъпления по чл. 311 ал.1 от НК, за съставен официален документ с невярно съдържание.

   Повдигнатите по отношение на ДОБРИН ИВАНОВ обвинения са за извършени престъпления по служба с правна квалификация по чл.282 ал.2 от НК, за това, че в качеството му на длъжностно лице – началник Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен, не е изпълнил служебните си задължения, при което неправомерно се разпоредил да бъдат издадени скици за имоти от землището на гр. Сливен. В резултат от осъществената престъпна дейност са били причинени значителни вредни последици за Община Сливен в размер общо на 39 630,00 лв.

   Освен повдигнатите спрямо ДОБРИН ИВАНОВ две обвинения за извършени престъпления по служба, повдигнато му е и обвинение за извършено престъпление по чл.311 ал.1 от НК за съставяне на официален документ с невярно съдържание.

   Срещу ЖЕЧКО СТОЯНОВ е повдигнато обвинение за това, че подбудил обвиняемия ДОБРИН БАНЧЕВ да наруши служебните си задължения, да превиши правомощията си и да извърши неправомерни действия по служба, във връзка с възстановяване правото на собственост върху гори, находящи се в Природен парк "Сините камъни", местността "Карандила". В резултат от извършеното в съучастие с БАНЧЕВ деяние, са били причинени значителни вредни последици на Държавно лесничейство – Сливен в размер на 11 587,00 лв.

baraban.bg ©

Top Desktop version