Сто пъти е скочила задлъжнялостта на община Сливен, установи комисия

baraban.bg

Сто пъти е скочила задлъжнялостта на община Сливен, установи комисия

ob_Sliven   Задлъжнялостта на община Сливен към края на миналата година е била над 31 млн. лв., докато при избирането на Йордан Лечков за кмет тя е била 307 000 лв. Т.е. за няколко години е скочила сто пъти. Това, най-общо казано, е установила временната комисия, създадена с решение № 892 от 25 март т.г. на общинския съвет в Сливен.

   Седемчленната комисия с председател доц. Иван Андреев, бе създадена с цел проверка по договорите, финансовото осигуряване, отчитането и разплащането на обектите по капиталовите програми на общината за периода 2007-2009 г. Според доц. Андреев, нито Сметната палата, нито агенция „Държавна финансова инспекция” са представили в одитите и докладите си ясна и точна картина на финансовия безпорядък в общината. Въпреки несъдействието от страна на общинската администрация, комисията установила „обезпокоителна и страховита обща картина” на инвестиционната програма. В изготвения доклад, освен анализ на инвестиционната политика и изпълнение на капиталовите програми за 2007 - 2009 г., се отбелязва непривичната за общинските бюджети разлика между планираните бюджетни приходи и разходите, забелязано и от Сметната палата. По отношение договаряне, цени и срокове на общинските поръчки, комисията признава, че както и преди създаването й, общинският съвет си остава в неведение. Направени са анализ и оценка на управленските решения, основани главно на констатациите от проверките на държавните финансови институции.

   Комисията е стигнала до заключението, че зад щетите, нанесени на общината, стоят и държавни структури и институции, сред които доц. Андреев сочи конкретно Сметната палата. По тази причина, комисията смята след като внесе доклада си в общинския съвет, да го разпрати и до всички отговорни български и европейски институции, включително Европейската сметна палата.

baraban.bg ©

Top Desktop version