Открита е най-ранната антична кола по българските земи, сочат разкопките в Караново

baraban.bg

Открита е най-ранната антична кола по българските земи, сочат разкопките в Караново

Picture_035

 

 

 

Археологът Веселин Игнатов показва сребърна чаша с позлатена фигурална композиция по външната стена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Продължава проучването на т.н. Източна могила, част от могилен некропол северно от с. Караново, Новозагорско. Намерените находки изтеглят датировката към средата на І в. след н.е., което означава, че тук е засвидетелстван най-ранния по време обред с полагане край гроба на покойника на антична кола, каза археологът Веселин Игнатов, ръководител на разкопките.

   Припомняме, че през 2008 г. при спасителни разкопки след иманярски набег, в могилата бе открита четирикола антична кола с впряг от два коня, както и скелет на куче. Системните разкопки започнаха през октомври тази година. В зидания, със засводено покритие гроб на тракийски аристократ, с размери 4х3 м, са открити: комплект бойно въоръжение - дълъг меч, къс меч, кама, плетена ризница, 5 броя копия, 3 щита; глинени, стъклени (между тях рядко срещан ритон), бронзови съдове (ойнохое, патера, леген, кана, касероле, съд с чучур изобразяващ глава на глиган); стригилодържач със стригили; бронзов канделабър с лампа; две сребърни чаши с фигурални изображения с позлата; тоалетно съндъче с бронзова украса; накити -  сребърни фибули, 3 златни пръстена с геми, коланни сребърни апликации и др.; сребърни монети (на римските императори Август и Тиберий).

   Стъкленият ритон е вторият с украса, който съществува в България. (Има още два с по-опростена форма. Другият декориран стъклен ритон е в Старозагорския музей. Прозрачен рог е открит тази година от Диана Димитрова край Сливен, още един има в колекцията на братя Бобокови. Сегашната находка изобразява част от неизвестно засега животно. Подобни уникати от стъкло са изключителна рядкост в света и могат да се видят само на няколко места като Британския музей и музеят в Кьолн.) Сребърните чаши с позлата, по които виждаме ювелирно изобразени еросчета и екзотични плодове, непознати по нашите земи, са с двуслоен корпус и изпълняват и ролята на термос за напитки.

   Проучването на Източната могила ще продължи и през тази, и през следващата година. Това, което представлява интерес за археолозите е и фактът, че сега проучваното погребение е вторично. То е високо над околния терен и под него би следвало да се очаква друго, по-старо. Необичайно е също мястото на колата – почти в центъра на могилата, докато всички досега открити на място от археолозите двуколки и четириколки са били в периферията на могилния насип. Само в Новозагорско досега на археолозите е известно откриването на над 30 коли от тракийската епоха – от тях или от иманярите, но сега откритата е най-ранна. От нея и от положените в гроба дарове става ясно, че покойният е член на фамилия, която принадлежи към богатата върхушка на тракийската одриска аристокрация по времето, през което Тракия става римска провинция.

   Разкопките са стартирали и продължават по проект, финансиран от Сдружение “Културни проекти” и Обединена българска банка с първоначална субсидия в размер на 30 000 лева. Община Нова Загора е поела разходите по охраната на обекта и дофинансира работата на археолозите. За да продължат разкопките до края на ноември и да се извадят и съхранят всички находки, на обекта е изградено временно покритие. Желанието на специалистите е погребенията в могилата да бъдат експонирани на място.

Picture_040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Античната четириколка, заедно с конете

Picture_042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Златните пръстени. Единият е с аметист, с изключителна чистота и прозрачност

Picture_025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Позлатената фигурална композиция е с изключителна изработка

Йорданка Раданчева

baraban.bg ©

Top Desktop version