Общините в Попово, Сливен и Плевен ще правят опити за привличане на туристи с исторически обекти

baraban.bg

Общините в Попово, Сливен и Плевен ще правят опити за привличане на туристи с исторически обекти

Tuida_2   На днешното си заседание правителството раздаде безвъзмездно за управление имоти – публична държавна собственост. Така общините в Попово, Сливен и Плевен получават археологически обекти - съответно „Ковачевското кале” (обект от 40 000 кв. м), античната крепост „Хисарлъка” и част от античната крепост „Сторгозия”. Местните власти в трите града са кандидатствали с проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, за превръщането на съществуващите исторически обекти в атрактивни туристически комплекси.

 

   Община Враца получава военния радиоклуб – сграда от 256 кв. м, намираща се на ул. „Кръстьо Пишурка” №1 в града. Местната власт ще използва имота, за да разкрие Център за настаняване от семеен тип към Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров”. Сградата не се ползва от години и е в лошо състояние. Общината ще я възстанови и ще поддържа центъра със средства по програми и проекти, свързани с услугите за деца и семейства в риск.

   Община Ямбол получава седем бивши армейски имота в града - в ж. к. „Бенковски”, на ул. „Търговска” №81 и в местността „Червен баир”. Те са с обща площ от 720 дка. Намерението на общината е да използва имотите за осъществяване на жилищно строителство, оптимизация на инфраструктурата, изграждане на търговски центрове, зони за отдих на населението и за комплексно обществено обслужване.

Общината получава и част от още един имот – бившият радиопредавателен център на МВР край с. Джинот. Община Ямбол ползва и поддържа имота повече от 20 години.

baraban.bg ©

Top Desktop version