Крепостта "Калето" в местността "Качулка"

baraban.bg

Крепостта "Калето" в местността "Качулка"

  Крепостта „Калето" е в Регистъра на недвижимите културни ценности в община Сливен. В този документ се сочи, че тя е от късната античност и българското средновековие  XI XII в. Намира се в местността „Качулка" на възвишението между някогашния рудник и сградния фонд, възникнал през 50-те години на миналия век като миньорско селище, а впоследствие сменял предназначението си няколкократно – База за подготовка на чуждестранни кадри, Детско селище, социален дом с абревиатура, недобна както за изписване, а още по-малко и за прочитане.

   „Калето" като възможен маршрут е описан с два реда и в Концепцията за интегриран туристически продукт на община Сливен от 2019 г./ https://mun.sliven.bg/uploads/3F58AF9D0B46DE2AB19E259D002B9B98/. Да се стигне до него е прекалено лесно за хората с автомобили. Можете да паркирате превозните си средства на площадката на някогашния рудник или на паркинга на селището. За тренираните планинари изкачването ще отнеме десетина минути, а за неделни приключенци като мене – малко повече. Преодолели стръмното, горе ще намерите очертанията на някогашните зидове, ще погледнете към околните върхове и към виещия се в ниското път между Южна и Северна България. Според мене изкачването дотук има преди всичко емпатичен смисъл – за кратко се поставяме на мястото на нашите предци, търсили спасение от нашественици, разбойници и крадци тук,на непристъпните височини.

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Жeльо РАДЕВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baraban.bg ©

Top Desktop version