Камелия Грозева е носител на наградата „Милосърдие” на община Сливен за 2016 година

baraban.bg

Камелия Грозева е носител на наградата „Милосърдие” на община Сливен за 2016 година

   Обществената комисия за избор на носител на наградата „Милосърдие“ на община Сливен проведе свое заседание на 6 октомври, на което бяха разглеждани номинациите и беше проведен избор за удостояване с наградата за 2016 година.

   Номинирани бяха Генка Иванова, Илиана Славова и Камелия Грозева -  изявени общественички с дългогодишна дейност в областта на социалната политика на община Сливен.

   След тайно гласуване, комисията избра за носител Камелия Грозева, която е юрист по образование.

   Камелия Грозева е родена през 1949 година. От 2006 год. е председател на фондация „Милосърдие“ в Сливен. Фондацията е създадена през 2006 г. в обществена полза с цел разкриване на услуги за пълнолетни лица и подобряване качеството на живот на хора с увреждания от местната общност. От 2012 г. разкрива услугата Център за трудотерапия.

   Камелия Грозева от 2013 година ръководи Дневен център за възрастни хора и след проведен конкурс управлява Дневен център за възрастни хора с психични увреждания. Услугите, които се предоставят са съобразно индивидуалните нужди на конкретния потребител и включват: психологическа подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, трудотерапия, обучение на потребителите, организация на свободното време и лични контакти. В потребителите на услугата се изграждат специфични навици и умения.

   Камелия Грозева работи с ентусиазъм и всеотдайност за благородната социална кауза - създаването и функционирането на Център за трудотерапия и Дневен център за възрастнихора с психични увреждания.

Връзки с обществеността

Община Сливен

baraban.bg ©

Top Desktop version