Ще има ли по-активни мерки за опазване на културното наследство…

baraban.bg

Ще има ли по-активни мерки за опазване на културното наследство…

   Общественият съвет за закрила на културното наследство в Община Сливен представи дейността си на днешната пресконференция на общинското ръководство.

   Общественият съвет за закрила на културното наследство в Община Сливен е съвещателен орган към кмета на общината, според Закона за културното наследство (чл. 17). Той не е юридическо лице. Неговата основна функция е да дава предложения, свързани с работата на общината по идентифициране, опазване и социализиране на културно-историческото наследство.

   Общественият съвет е учреден на 8 ноември миналата година, по инициатива на група специалисти и общественици, ангажирани с проблемите на опазване миналото на Сливен, тъй като макар законът да е в сила от 2009 г., до него момент не е изпълнено това негово изискване. Приети са правила за работата на съвета, както и програма, в която са конкретизирани задачи за 2014 г. На първото си заседание през тази година съветът е гласувал три групи предложения, които общинското ръководство приема и търси възможности за реализацията им.


Една от задачите на Обществения съвет е по идентифициране на културно-историческото наследство. В тази връзка са предложени 10 обекта (според приложения по-долу списък), които имат характеристиката на паметници на това наследство, но до този момент са останали извън утвърдения регистър на паметници в общината. Общинските специалисти са ангажирани да задвижат процедурата по получаването на статут на паметници на културата от тези обекти.

   В работата си по социализация на културно-историческите обекти, съветът е предложил списък от 11 обекта в Сливен (виж по-долу!), край които да се поставят информационни двуезични табели. Според кмета Кольо Милев, реализирането на тази идея може да стане с общински средства.

   Съветът има и предложения, свързани с наложителни мерки, насочени към текущи грижи за паметници и други обекти, даващи облика на градското пространство (приложен списък). Някои от тях вече са реализирани от общинското ръководство. Така наскоро бе почистен паметникът на Добри Желязков, а детската въртележка е отместена встрани от него; до дни ще бъде отместена количката със сладолед, закриваща паметната плоча на Кръстьо Асенов, ще бъдат взети мерки и за други закрити понастоящем с преместваеми обекти паметни знаци. Повече средства са необходими за реставрацията на паметника в 6-ти артилерийски полк, за който се обмисля идеята да бъде открита набирателна сметка. Ще се извършат някои довършителни работи по паметника на д-р Симеон Табаков и пространството около него, за да може той да бъде и открит официално за Деня на народните будители тази година. Предвидени са мерки, свързани с тракийската гробница в с. Калояново. Отдел „Култура“ в Община Сливен вече е разпратил писма до сливенските училища под мотото „Избери си паметник“, а собствениците на празни терени в центъра на града ще получат писма от общината с предписанието да ги почистят.

   И програмата, и съставът на Обществения съвет за закрила на културното наследство са отворени за нови идеи и за нови хора. Неговото следващо заседание е насрочено за 30 юни от 18 ч. и ще се проведе в зала 105 на Община Сливен. Съветът ще се занимае основно с обсъждане възможностите за спасяване за поколенията след нас на две сгради – паметници на културата, а именно Взаимното училище в двора на църквата „Света София“ и т.н. Средна баня на ул. Ген Драгомиров 1.

Приложение:

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за включване в регистъра на паметниците на културата

 

-        Старата баня на Сливенските минерални бани

 

-        Каменна крепида около бившата Друмева могила в Старо село

 

-        Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в бившия 6-ти артилерийски полк

 

-        Параклис „Св. Мина“ в Сливен

 

-        Параклис „Св. Ана“ в Сливен

 

-        Водонапорна кула на старата сливенска жп гара (до автогарата)

 

-        Сграда на фабричната администрация на текстилната фабрика „Недев-Саръиванов“ (ъгловата къща срещу автогарата, строена към 1909 г.)

 

-        Административна сграда на фабриката на Стефанови, в дефилето за с. Бяла

 

-        Църквата в с. Горно Александрово, строена 1920 г. от тревненски майстори

 

-        Чешма в с. Николаево (т.н. Горчивата чешма)

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за обектите край които да се поставят информационни двуезични табели

-        Църква „Св. Димитър“

-        Църква „Свети Никола“

-        Църква „Света Богородица“

-        Църква „Света София“

-        Взаимно училище

-        Параклис „Свети Мина“

-        Държавната фабрика с управител Добри Желязков

-        Старата часовникова кула

-        Търговски маази в центъра на Сливен

-        Т.н. Средна баня на ул. Ген. Драгомиров № 1

-        Старата баня на Сливенските минерални бани

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за неотложни и евтино приложими мерки:

 

ПО ПАМЕТНИКА НА ХАДЖИ ДИМИТЪР И СЛИВЕНСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ

-        Премахване на пейките зад паметника

-        Подмяна настилката на алеите и постамента

-        Оформяне на храста савина вдясно от водещата към паметника алея

 

ПО ПАМЕТНИКА В 6-ти АРТИЛЕРИЙСКИ ПОЛК

-        Реставрация /ремонт, укрепване/ на паметника и освежаване на надписите

-        Отваряне на предвидената покрай паметника улица, пресичаща поделението

 

ПО ПАМЕТНИКА НА СИМЕОН ТАБАКОВ

-        Довършване на работата по проекта

-        Официално откриване на паметника по подходящ повод (примерно Деня на народните будители 2014 г.)

 

ПО ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ЗАКРИВАЩИ ПАМЕТНИЦИ И ПАМЕТНИ ПЛОЧИ

-        Изместване на количката за сладолед от паметната плоча на Кръстьо Асенов

-        Изместване на детската въртележка от паметника на Добри Желязков  (направено е!)

-        Изместване на кашпи (преместваеми растения) от паметната плоча на Михаил Чайковски

 

В СЕЛО КАЛОЯНОВО – поставяне врата на тракийската гробница

 

ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ И ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО ТЯХ

   Сливенски училища да поемат грижата за почистването на паметници и пространството около тях (след съгласуване с отдел „Образование“ на Община Сливен), например ІІІ ОУ – паметниците на Левски и на Добри Желязков, Спортното училище – паметника Орлето и пространството около него, ІV ОУ и ПГМ – за скулптурите на градинския мост, ПГСГ – за паметника „Лястовичката“ (който може да бъде популяризиран като паметник на загиналите деца) и т.н. Там където имотите са частни (като терена между паметника „Орлето“ и спортното училище), собствениците да бъдат задължени да поддържат терените във вид, който не загрозява градското пространство.

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ЗА ЗАКРИЛА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО- ОБЩИНА СЛИВЕН

 

инж. Кольо Милев – кмет на Община Сливен, председател на Съвета

зам. кметът „Хуманитарни дейности“ - зам. председател на Съвета

Йорданка Раданчева – историк, журналист, секретар на Съвета

Соня Келеведжиева – учител, общински съветник

Иван Иванов – общински съветник

Вълкан Янев – секретар на Сливенската митрополия

арх. Лора Йовчева – гл. арх. Община Сливен

арх. Петър Черненков

Николай Сираков – археолог, директор „РИМ”

Васил Дечев – историк, краевед

д-р Владимир Демирев – етнолог, краевед

Светослав Милев – скулптор

Кети Пирдопска -  председател на сдружение „Мати Болгария”

Таня Еленска – историк, учител

Тодор Тодоров – представител на сдружение „ Памет”

Йоан Петров – духовник, младежко сдружение „ ИХТИС”

Тодор Терзиев – художник

Петър Кайраков – художник

Николай Султанов – скулптор, общественик

Цвета Бъчварова - юрист, адвокат

 

baraban.bg ©

Top Desktop version