Фондация "Старият бряст" с ново писмо

baraban.bg

Фондация "Старият бряст" с ново писмо

    Уважаеми експерти от FORTIS FACILITY,

    Обръщаме се към вас за да изразите становище относно реалните заключения на ваш доклад "Здравословно състояние на Стария бряст в гр. Сливен" от 19.03.2015г.".

   В отговор на "Отворено писмо" с вх.ном:9500-71 от 04.12.2015г. на Фондация"Стария бряст", изразяващо притеснение за състоянието на Стария бряст-"Еропейско дърво на годината за 2014" и необходимостта от спешни мерки за подобряване на състоянието му, получихме отговор от Община Сливен, в който се цитират отделни изречения от посоченият по-горе ваш доклад извадени от съвсем раличен контект, в който са писани в доклада и се прави извода за едно съвсем друго състояние на дървото, което според нас е много далече от реалното описано в доклада. В тази връзка искаме вашето становище на експерти, с което да запознаем и обществеността и новото ръководство на Община Сливен:

   1. Какво ще се случи с дървото, ако не се вземат никакви мерки, а само се премахнат сухите вече клони?

   2. Падналата циментова запечатка и образувалият се отвор, през който влиза дъждовна вода и се събира в дънера, представлява ли проблем?

   3. Достатъчно стабилно ли е дървото? Има ли опасност то да се разцепи под тежеста на клоните при вятър и възможно ли е това да доведе до смъртен случай на преминаващи под него хора?

   4.Ако се връзват клоните кога реално може да се случи това, кой има опита и познанията да го направи? Какви са опасностите, ако не се намери такъв специалист навреме-вегитацията започва след по малко от 3 месеца!

   5.Какво ще се случи, ако не се ваксинира дървото? Едно нападение от трахеомикоза може ли да бъде фатално за Стария бряст?

 С уважение:

Стефан Стефанов

Фондация"Стария бряст"

baraban.bg ©

Top Desktop version