Неделен гост: 18-те специалности с безплатно обучение

baraban.bg

Неделен гост: 18-те специалности с безплатно обучение

От БНР

   Студенти от 8 професионални направления и 18 защитени специалности, по които се очаква най- голям недостиг от специалисти на пазара на труда, ще се обучават безплатно в 18 държавни висши училища.

   Целият курс на обучение е безплатен за студентите, приети от учебната 2021-2022 година в специалности от професионалните направления педагогика на обучението по религия, теология, математика, физически науки, научни технологии, енергетика, материали и материалознание.

   Без такси ще се обучават студентите в специалностите арменистика и кавказология, африканистика, индология, иранистика, класическа филология, новогръцка филология.

   В списъка също попадат ядрена техника и ядрена енергетика, машини и апарати за хранително-вкусовата и биологичната промишленост, машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, топло- и ядрена енергетика.

 

   Мярката се прилага за втора година и ще обхване близо девет хиляди студенти първи и втори курс със средства по бюджета на МОН и със средства, планирани със закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните висши училища.

   Целта на мярката е да се възобнови интересът на кандидат студентите към тези и други важни специалности и направления, за да се подготвят кадри, необходими за икономиката и обществения живот.

baraban.bg ©

Top Desktop version