Бизнесмени хвалят правителството

baraban.bg

Бизнесмени хвалят правителството

nabbНационалната асоциация на българския бизнес високо оценя действията на Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите (НАП) Красимир Стефанов, във връзка с отстраняването на директора на ТД на НАП гр. Русе – Любомир Димитров и част от неговия екип. Твърдо заявяваме готовността си да съдействаме за даване на доказателства и свидетелски показания пред прокуратурата за извършени престъпления от Любомир Димитров и неговия екип. Данъчните служители трябва да носят и наказателна отговорност, когато умишлено със действия или бездействия са причинили сериозни вреди на бизнеса. 

Настояваме на лицето Любомир Димитров и неговия екип да бъде извършена пълна имуществена проверка, както и на всички свързани лица и да бъде открито досието му. 

Ние ще бъдем абсолютно безкомпромисни към всеки един данъчен служител, който тръгва срещу интересите на бизнеса и се радваме, че новото правителство показва воля и реални дествия в борбата срещу данъчната корупция.

С уважение: Светлозар Николов,

Председател на Национална асоциация на българския бизнес

baraban.bg ©

Top Desktop version