Българският бизнес организира протест

baraban.bg

Българският бизнес организира протест

NABB   Национална асоциация на българския бизнес подготвя пълна предупредителна блокада на ГКПП Кулата от 1 февруари 2010 г. Програмата на движение и срещи на бизнеса на 1 февруари 2010 г.  ще протече както следва:

 

12.30 ч. – Среща на представителите на бизнеса от Благоевград на Антените, преди влизането в Благоевград, на главен път Е79;

13.10 ч. - Среща и присъединяване на представителите на бизнеса от Банско, Разлог и Гоце Делчев на главен път Е79 при Симитли;

14.00 ч. – Среща и присъединяване на Бизнеса от община Сандански на изхода от град Сандански на главен път Е79,  около паркинга на ресторант Хепи;

14.20 ч. – Среща и присъединяване представителите на бизнеса от община Петрич на главен път Е79, изхода от село Левуново;

15.00 ч. – Пристигане представителите на българския бизнес при ГКПП Кулата.

15.30 ч. – Среща на българския бизнес при ГКПП Кулата за разговор с гръцките протестиращи фермери.

16.00 ч. - Среща на българския бизнес с представители на българското и гръцко правителство;

При неуспешни преговори, бизнесът ще декларира готовността си да блокира всички ГКПП с Гърция през месец юли.  

 

   В 9.00 ч. на 1 февруари 2010 ще се състои среща с Областния Управител на Благоевградска област  и Областна дирекция на МВР за получаване на писмено разрешение или отказ за БЛОКАДАТА.

До този момент НАББ има одобрение от кмета на град Петрич г-н Илиев.

   При получаване на забрана за БЛОКАДА, НАББ няма да блокира границата, а само ще проведе предвидените срещи на ГКПП Кулата.

 

Мотиви:

   Българският бизнес търпи достатъчно големи загуби вследствие на световната икономическа криза и в момент когато се опитва да оцелее и да запази работните места, дойде затварянето на ГКПП между между РБългария и РГърция. Вече трета седмица, ситуацията води до нови и все по-големи финансови загуби за българския бизнес. Фактът, че това се случва за втора поредна година, ни носи и негативи в комуникацията с нашите чуждестранни бизнес партньори, които се пренасочват към други фирми и държави, тъй като предполагат, че проблемите ще продължат и през следващите години.

   Банковият сектор в РБългария е над 95 % собственост на чуждестранни компании. Гръцките банки държат около 40% от банковия пазар в България. ОББ е собственост на Националната банка на Гърция, EFG Eurobank (Пощенска банка), Алфа банк(третата по големина в Гърция), Пиреос банк. Тези банки в Гърция още през септември 2008 г. едностранно намалиха лихвите по кредитите средно на 4% и дадоха гратисни периоди между две и пет години за да може икономиката им да се възстанови, докато в България предприеха политика на едностранно увеличаване на лихвите, които достигат до 18%, наказателните им лихви при забава достигат 40%, всички овърдръфти бяха изискани предсрочно, спряха кредитирането. Освен това, увеличиха лихвите по депозитите до рекордно високите 11%, което представлява риск за цялата финансова система на страната. Горепосочените банки предприеха политика срещу своите български клиенти, като започнаха телефонен терор, посещения по домовете, отправяне на заплахи, продажба на кредитите на частни компании за събиране на вземане. Много граждани са изключително стресирани и потърпевши от упражнявания телефонен терор от страна на банките, като на 14 януари имаме подаден сигнал за починал 34-годишен мъж на 8 януари  2010 г., по време на поредния телефонен терор от страна Юробанк и Еф Джи.

   По наши данни е налице картелно споразумение за високите лихви и политиката на банките спрямо българските граждани и фирми, за което в Комисията за защита на конкуренцията има открито производство, води се разследване за извършени престъпления по Наказателния кодекс от банкови служители, имаме подадено искане до БНБ за отнемане лиценза на ОББ.

   НАББ вече има организирани над 16 протеста срещу безобразната политика на банките и внесено искане на 11 декември за оставката на управителя на БНБ Иван Искров. НАББ има събрани над 100 000 подписа на български граждани с искания за намаляне на лихвите на 4% и даване на гратисни периоди над две години.

   До този момент българското правителство следваше политика за ненамеса в управлението и политиката на банките.

 Нашите искания са следните:

             I.   ГКПП между РБългария и РГърция да бъдат отворени веднага.

            II.   РГърция да компенсира загубите на българския бизнес, претърпени вследствие затварянето на границите от нейни протестиращи граждани, до 1 месец след предоставянето на обобщена документация от страна на българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

             III. Българското правителство да бъде посредник и гарант между българския бизнес и гражданите в качеството им на клиенти на гръцките банки и самите банки, за подписването на ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР.

   Искаме подписване на ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР, с който гръцките банките да приемат АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОГОВАРЯНЕ с всички свои български  клиенти. С подписването на ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР банките трябва да поемат ангажимент към всички свои настоящи кредитополучатели - граждани и юридически лица, изпаднали в просрочие от месец май 2008 г. и спрямо тези, които все още не са изпаднали в просрочие, да въведат следната АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОГОВАРЯНЕ:

1. всички начислени наказателни лихви до момента на подписване на анекса да бъдат опростени;

2. просрочените вноски без наказателните лихви да бъдат прехвърлени към главницата;

3. лихвата да бъде фиксирана на 4% за период от две години;

4. да бъде даден гратисен период от минимум две години;

5. вноската, която ще се плаща, да бъде договорена с всеки кредитополучател индивидуално, като бъде фиксирана на база реалните му възможности. Гратисната вноска трябва да бъде като част от главницата, а начисляваната лихва от 4% да бъде прехвърляна към главницата;

6. да не се начислява такса предоговаряне, и да не се увеличават никакви други такси;

7. да не се поставят едностранни условия за предоговарянето, като учредяване на допълнителна ипотека върху недвижим имот, подписване на поръчители, подписване на запис на заповед и други;

8. всички договорени антикризисни допълнителни условия за периода на световната финансова криза да бъдат уредени в анекс към договора;

9. в случай на обявен кредит за предсрочно изискуем и/или стартирало изпълнително производство, трябва да бъде спряно, като се опростят всички начислени такси и предоговори кредита, съобразно горните условия.

 

   При липса на комуникация, незабавно отваряне на ГКПП, положително решение относно създалата се критична за българския бизнес ситуация и удовлетворяване на нашите искания, Националната Асоциация на Българския Бизнес и български браншови неправителствени огранизации ще обсъдят бъдещо организиране на ефективни протестни действия на ГКПП между РБългария и РГърция през месец юли 2010 година.

 

 С УВАЖЕНИЕ:

Светлозар Николов

Председател на Национална асоциация на българския бизнес

baraban.bg ©

Top Desktop version