Защо Доган има резиденция...

baraban.bg

Защо Доган има резиденция...

    Ами, редно е да има, тъй като, според това, което чета и чувам, той отговаря на всичките смисли, които се съдържат в думата резидент и съответно резиденция.

   Например:

   Резиденция (от латинското residere – обитавам) – мястото, където официално пребивава лице, олицетворяващо най-често държавна (държавен глава, ръководител на правителство и пр.) и по-рядко регионална власт.

 

   Или според речника на българския език: 

1. Дипломатически представител с по-малък ранг от посланик.

2. Таен ръководител на шпионска организация в чужда държава.

 

   Или по-детайлното описание:

   Резидентът е основна категория секретен сътрудник на Държавна сигурност. В строго секретна „Инструкция по придобиване, възпитание и ръководство на агентурата на органите на Държавна сигурност" от 1950 г. за него е посочено следното определение: „Резидентът е квалифициран и надежден секретен сътрудник на органите на Държавна сигурност, който по задачи, възложени му от оперативните работници ръководи, възпитава, инструктира прикрепените към него информатори от 5 до 15 души. Резидентът е най-близък помощник на оперативния работник. Поради това, както той, така и оперативният работник трябва да бъде безпределно предан на комунистическата партия и народната власт, да притежава нужните лични и разузнавателни качества.

 

   Както и според по-икономическия смисъл:

   Resident са всички физически и юридически лица, включително и клонове на чуждестранни банки и чуждестранни собственици на сгради и земя, които имат център на икономически интерес в страната.  Чуждестранните юридически и физически лица се считат за местни лица в продължение на най-малко една година след тяхното икономическа дейност на територията.

 

   Сигурно има и още причини, според които Ахмед Доган следва да има резиденция – и не само една...

Йорданка Раданчева

baraban.bg ©

Top Desktop version