За по-малко общини апелира кметът на Сливен

baraban.bg

За по-малко общини апелира кметът на Сливен

LECHKOV_7На традиционния Ден на диалога между законодателната и местната власт, организирана от Националното сдружение на общините – 28 септември, кметът на Сливен Йордан Лечков заяви, че ще ратува общините в България от 264 сега, да останат наполовина. Така съкращаването на администрацията в малките общини, които са само на държавна издръжка, ще е реална антикризисна мярка. Това свое виждане той е развил в доклад, който смята да представи на среща на Националното сдружение на общините в република България (НСОРБ), което ще се състои на 8 и 9 октомври в Сандански. В доклада сливенският кмет обосновава своето виждане за по-голяма децентрализация на останалите големи общини, внасящи в държавния бюджет повече пари, отколкото получават. Йордан Лечков смята, че общините трябва да станат собственици на инфраструктурата, включително ВиК-системата и регионалните сметища. Този процес едва ли ще започне през следващата година, но поне през 2012 г. на процесите на децентрализация трябва да се даде ход, е мнението на сливенския кмет.

 

Ако докладът на Йордан Лечков бъде одобрен от членовете на Националното сдружение на общините и ако има съгласие по предлаганите мерки, той ще бъде внесен за разглеждане в Народното събрание.

БАРАБАН

baraban.bg ©

Top Desktop version