Реките, язовирите и отводнителните канали в Сливенско

baraban.bg

Реките, язовирите и отводнителните канали в Сливенско

По изискване на областния управител, кметовете на общини от област Сливен дават следната информация:

Община Сливен:

Продължителните валежи надвишават сумарно нормата за месец декември, деретата и реките в общината са увеличили неколкократно нивата си, разпоредено е постоянно наблюдение от страна на кметовете на населени места. Наводнени са имоти и земеделски площи в равнинната част на община Сливен: гр. Кермен и селата Горно Александрово, Блатец, Желю войвода, Тополчане, Крушаре, Бозаджии, Скобелево, Младово и Бинкос. Има залети земеделски насаждения в района. Засегнати са и насаждения в землищата на Селиминово, Струпец и Гавраилово.

Засегнато е населението на тези населени места, но пострадали хора няма, както и евакуация към момента не е необходима.

За залетия път Бинкос – Струпец е препоръчан обходен маршрут, а към момента залетият участък е изцяло затворен от служители на ОД на МВР.

Обменът на информация с общинския щаб и останалите кризисни щабове работят в добро взаимодействие. Към момента продължават да се получават сигнали за наводнени имоти, като сигналите се отработват своевременно.

Р. Тунджа, в района на Бинкос, е излязла от коритото си, наводнявайки прилежащи площи и пътен участък. Кметовете на селата Бинкос, Мечкарево, Крушаре, Самуилово и Желю войвода имат готовност за вземане на мерки за евакуация на населението при необходимост, населението е предупредено.

Създадена е организация за спасяване на животни в няколко населени места.

От щаба на РЗИ се извършва проверка на питейната вода, задействана е организацията за овладяване на ситуацията - незабавни отводнителни дейности с екипи на РД ПБЗН, организация по продълбочаване на канавки и други характерни за създалата се ситуация дейности.

Със Заповед №РД-15-2248/04.12.2014 г., Заповед №РД-15-2249/04.12.2014 г. и Заповед №РД-15-2250/04.12.2014 г. на заместник-кмета на Община Сливен е въведен в изпълнение Общински план за защита при бедствия и е обявено „Бедствено положение” на част от териториите на селата Желю войвода, Тополчане и Крушаре.

 

 Община Нова Загора:

На територията на общината са взети редица превантивни мерки, проверка на язовири (към момента са с нормално водно количество, част от водите им се изпускат с цел освобождаване на обем) – това са яз. Караново 1 и 2, , Съдийско поле, Богданово и Крива круша. На кметовете е разпоредено да извършат контролни проверки, а на наемателите – да вземат мерки по укрепване на отделни участъци от стените на язовирите.

На 4.12.2014 са продълбочени преливниците на яз. Богданово, Сокол, МлекаревоЕленово, Любенец и Караново. Към момента обстановката в общината се нормализира, като продължава отводняването на сгради, където е необходимо.

 

 Община Котел:

Пет са водоизточниците на територията на община Котел, които имат пълен обем и опасност от преливане. Това са язовирите: Кален дере, с. Пъдарево , яз. Кору гьол, с Мокрен, яз.Жеравна, с Жеравна, яз. Ябланово, с. Ябланово и р. Луда Камчия , която е излязла от коритото си, наводнявайки земеделски земи и създавайки риск от прекъсване на електрически проводи.

Поради повреден покрив е наводнено читалището в с. Пъдарево.

 

 Община Твърдица:

Обстановката на територията на общината е нормална, няма опасност язовири да прелеят – повечето са завирени с малък процент от капацитета си.

При яз. Студената вода и яз. Гаржувела количеството на водата, което се влива в язовира се излива през преливниците.

baraban.bg ©

Top Desktop version