Кметът на Сливен Йордан Лечков иска оставка на министър

baraban.bg

Кметът на Сливен Йордан Лечков иска оставка на министър

   4Кметът на Сливен Йордан Лечков обяви, че в понеделник  официално ще поиска оставката на министър Нона Караджова. Това е крайният резултат от няколкомесечните опити на общинското ръководство да реши проблемите с финансирането на проекта, придобил известност като „Водния цикъл на град Сливен”.

   От разясненията, дадени от заместник кмета Недка Енергиева става ясно, че Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не е в час. Проектът се изпълнява чрез предприсъединителната мярка ИСПА, по която, с 42 млн. лв., се изпълняват строително-монтажните работи по реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа и чрез ОП „Околна среда” – оттам с 44,072 млн. лв. се финансират 81 км подмяна и рехабилитация на тръби за чиста вода и 17,5 км канализационни тръби. „При изпълнение и на двете програми има много проблеми с финансирането още от самото начало, свързани с администрирането от страна на министерството. Последното, за което спорим, е свързано с ПМС 143 от март 2009 г. По правилата и условията на ОП „Околна среда”, всички договори за безвъзмездна помощ са сключени с условие за авансово плащане на 10 % от безвъзмездната финансова помощ. Европейската комисия обаче, като антикризисна мярка, предприе действия за осигуряване на авансови плащания към бенефициентите в размер на 20 %. В резултат, с постановлението си от 9 март 2009 г., МС реши управляващите органи на ОП „Регионално развитие” и ОП „Околна среда” да увеличат размера на авансовите плащания към бенефициентите, изпълняващи инфраструктурни проекти на стойност над 1 млн. лв., от 10 на 20 %. Съгласно нормативната уредба, Министерството на финансите, с писмо до МОСВ от 16 март, го известява за промените. Т.е. всички условия да ни дадат 20-те процента, са налице”, поясни Недка Енергиева. Но след като общината изпратила три писма с искане за анексиране на договора, за да се промени делът на авансовото плащане, депозирани били и съответните документи за авансово плащане в размер на 20%, на 23 октомври получила писмо от МОСВ, че трябва „да се иска анексиране на договора”. В последващо писмо от министерството поискали да спрат всички процедури по избор на изпълнители по дейностите. Това означава, че до края на 2010 г., когато е краят на оперативната програма, работата просто няма да бъде свършена и няма да дойдат и европейските пари.

   Основен проблем в България е, че средствата за регионите, за разлика от цяла Европа, минават през министерствата, вместо да идват директно, смята кметът Йордан Лечков. Темата бе обсъждана и на проведеното на 18 и 19 ноември в Сливен заседание на УС на Националното сдружение на общините в Република България. Сливенският кмет допълни, че ще сезира за исканията си премиера Бойко Борисов, Европейската комисия и "Националния фонд" в Министерството на финансите. Утре заместник кметът на Сливен Недка Енергиева ще се срещне със заместник министър Евелина Василева, за да продължи отстояването на общинските искания.

Йорданка Раданчева

baraban.bg ©

Top Desktop version