За седмокласниците и техните родители

baraban.bg

За седмокласниците и техните родители

sedmoulasНА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ – ГИМНАЗИСТИТЕ, СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС, ЗА ПРИЕМ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА в Сливенска област, за учебната 2010/2011 г.

 

От 15. 06. 2010 г. до 21.06.2010 г. /В РАБОТНИТЕ ДНИ/

От 8.00  до 17.30 ч.

в следните училища:

ІІІ ОУ “Д-р Ив. Селимински” – Сливен

СОУ “Иван Вазов” – Нова Загора

ще се приемат документи за участие в приема по Наредба 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

   Учениците, които кандидатстват за профили (с изключение на профил "Спорт") и за специалности от професии, подават  следните документи за участие в приема:

1.      заявление за участие в класиране с подредени желания;

2.      копие на удостоверението за завършен VII клас;

3.      копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област;

4.       копие на медицинско свидетелство,  издадено от лекуващия лекар на ученика / само при кандидатстване в професионална гимназия/;

5.       копие на документ, издаден от МОМН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература или по математика, и съдържащ резултата от съответното състезание;

6.       служебна бележка, издадена от МОМН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия, която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет.                                                                                                                                

При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите им.

 

 

baraban.bg ©

Top Desktop version