Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Велико Балабанов, специалист в община Сливен, с обяснение защо трябва да сме търпеливи

razkopana_ulica   Недоволството на гражданите от състоянието на улиците в Сливен е заради липсата на достатъчно ясна информация, смятат в общинската администрация. Оттам са ни предоставили интервю с инж. Велико Балабанов от отдел „Общинска инфраструктура” в направление „Пътища и благоустройствени мероприятия”, който представя гледната точка на общинарите.

 

Въпрос: Г-н Балабанов, в какво състояние е пътната инфраструктура в община Сливен?

 Инж. Велико Балабанов: Ако трябва да разделим пътната инфраструктура на общинска пътна мрежа и улична пътна мрежа, в сравнително добро състояние е уличната мрежа, а в задоволително състояние е пътната ни мрежа. До сега сме разчитали и продължаваме да разчитаме на помощ от държавата. Прогнозираме и предлагаме на Общинския съвет за одобряване Годишна програма за ремонт и поддържане на четвъртокласната общинска пътна мрежа, която включва средства в размер от 10 до 12 млн. лв. Осигуряват ни обаче от 600 до 800 хил. лева. Благодарни сме на фирмите, че авансово изпълняват допълнителен вид и количество работа по ремонта на общинската пътна мрежа, за сметка на бъдещи плащания.

   По уличната мрежа, там, където не са завършени строителните дейности по изграждането на нова техническа инфраструктура, не можем да подобрим състоянието на уличната настилка, понеже сме в етап на недовършеност на тези участници. Става въпрос за булевардите и улиците, по които се изгражда нова канализационна мрежа по програма ИСПА – „Цар Симеон”, „Хаджи Димитър”, „Генерал Скобелев”, предимно централната част. В „Руски” квартал, „Кольо Фичето” и „Република”, поради недостиг на средства, беше прекратена работата и там също имаме за довършване. Приканваме хората, живеещи в районите, да изчакат по-търпеливо. Прогнозата е, че едва в края на годината бихме могли да възстановим частично тези улици като пътна настилка. Със средствата, които имахме на разположение, ние направихме всичко възможно да изкърпим машинно и ръчно всички улици, предвидени за преминаване на обществения градски транспорт.

 

Въпрос: Какво послание бихте могли да отправите към хората, които негодуват от състоянието на улиците?

 Инж. Велико Балабанов: Мисля, че недоволството идва от това, че се започват ремонти на много обекти едновременно. Това създава неудобство на хората, но е дошло време за генерален ремонт на техническата общинска инфраструктура, което не може да става без да се разкопават улици и без да се изчаква технологично за следващо възстановяване. Недоволството продължава, защото данъкоплатците искат от държавата и нейните структури по места да им осигури комфорт и удобство в ежедневието. Смея да твърдя, че такъв обем строително-ремонтни работи не са извършвани в близките години и това стресна хората. Не им даде възможност за една реална оценка. Да не говорим и за настроенията, създадени умишлено. Хората не се замислят как и кога може да стане ремонта. Те искат сутринта да тръгнат на работа и докато се върнат всичко да е направено. Това не е възможно. Ние, експертите от общинска администрация, до колкото можем, се стараем да подскажем кои строителни фирми се развиват добре и изпълняват под наш контрол възложените им работи. Това означава, че биха могли да се съкратят сроковете за изпълнение на някои видове строително-ремонтни работи, разбира се и средствата за тяхното изпълнение. Според мен това, което притеснява хората, е нарушената организация при изпълнение на някои строителни обекти. А на въпроса дали трябва да се правят такива ремонти, искам да гарантирам и да приканя хората да ни повярват, че е необходимо да се направят. Не се ли направят сега, утре може да бъдат изпуснати всякакви възможности за външна помощ и за помощ от държавата. Затова наистина бих искал да приканя за малко повече толерантност. Според мен основна причина за негодуване на хората е липсата на достатъчно ясна, правдива и актуална информация. Ако има такава информация, каквото и да е тя, ако е правдива, както и да се разбира от отделните хора, мисля, че не би съществувало такова напрежение.

 

Въпрос: Някои от гражданите не са наясно с проектите, по които работи общината по отношение на инфраструктурата и често си задават въпроса „Кога ще приключат ремонтите”. Много хора, ако имаха възможността биха ви попитали точно това. Какво бихте им отговорили?

 Инж. Велико Балабанов: Ако продължава политиката на поетапно изграждане на съвременна инфраструктура по квартали, в близките три-четири години ще се налагат изкопни работи. Това не бива да смущава гражданството. Ние вече имаме добър опит, вземаме си бележки и ще допускаме за участие в строителството фирми с доказани възможности, които могат при по-добра организация да изпълняват тези проекти. Тогава и напрежението ще намалее. Когато организацията създава възможност за поетапно изпълнение на участъците и след това своевременно технологично възстановяване, няма да съществува сегашното напрежение.

 

Гергана СУЛТАНОВА

 

baraban.bg ©

Top Desktop version