Местно знание и сакрална топография

baraban.bg

Местно знание и сакрална топография

   Книгата „Местно знание и сакрална топография в Сливенско“ на д-р Владимир Демирев официално бе представена снощи в Регионалния исторически музей.

   Богатството на обективната информация (фолклорна, археологическа, етимологична и т.н.), събрана лично от автора в книгата, представлява база за убедителността на анализите и изводите. Тази фактология ще бъде от полза за всеки изследовател. Още по-значим е методологическият принос на Демирев. На много места се срещаме с тънки анализи и остроумни хипотези. Книгата представлява важна веха в разчитането на сакралната топография както от историческа, така и от теоретична гледна точка.

                                                                             проф. Иван Маразов

   Светилища, манастири, свещени места на исляма, царски топоси и съкровища в сакралната топография, легенди и предания, свързани със сакрални топоси – всичко това, събрано в книгата, представлява интерес и за всеки сливналия. 

   Книгата е издадена със спомоществователството на Община Сливен.

baraban.bg ©

Top Desktop version