Public Republic стартира нов проект – Public Republic Art Studio

baraban.bg

Public Republic стартира нов проект – Public Republic Art Studio

snimka_art_studio   Международното списание за литература, култура и изкуство Public Republic стартира на 25 март 2010 г. нов проект, насочен към развитие на личността, литературния талант, уменията и индивидуалния стил на авторите.

   Public Republic Art Studio е динамичен проект, който съдържа на този етап четири основни модула:

  • професионална литературна консултация от авторитетен литературен критик
  • курсове по творческо писане
  • редакторски и коректорски услуги
  • литературни преводи

   В екипите на отделните модули участват специалисти с дългогодишен професионален опит и международна практика. Важни предимства и удобства на Public Republic Art Studio са гъвкавата и креативна онлайн платформа, възможността за индивидуално договаряне и разпределение на различните модули, достъпността им от всяка точка на света.

   Първият модул “Професионална литературна консултация” е насочен към автори на художествени текстове, журналисти, студенти и ученици. Той съдържа рецензия, професионално мнение и препоръки към отделен литературен или публицистичен текст, към ръкопис или вече издадена книга. За ученици и студенти се предлага рецензия и консултация за създаване на интерпретативно съчинение. В екипа са проф. Милена Кирова, доц. Тотка Монова, доц.Владимир Трендафилов, доц. Магдалена Костова-Панайотова, Керана Ангелова, Петър Чухов, д-р Юлия Йорданова, Вяра Жекова, Живка Симова, Людмила Йорданова.

   Вторият модул е “Курсове по творческо писане” за създаване на литературен (поезия или проза), публицистичен или драматургичен текст (сценарии за театрална постановка или филми). За учениците в гимназиална училищна степен са поместени курсове за създаване на интерпретативно съчинение или за написване на есе. В онлайн обучението са предвидени индивидуални задачи, упражнения, анализ и оценка, както и препоръки за провокиране на креативното мислене. При завършени курсове по творческо писане се издават два вида сертификати в зависимост от резултата: за успешно завършен курс по творческо писане и за участие в курса. Преподаватели по творческо писане са Кристин Димитрова (проза и публицистика), Петър Чухов (поезия) и Живка Симова (курс за създаване на интерпретативно съчинение или за написване на есе).

   Третият модул включва редакторски и коректорски услуги (отстраняване на логически, лексикални и стилистични неточности, коригиране на граматически и пунктуационни грешки, оформяне на композиционно-смисловото единство на текста без груба намеса в стила на автора). В екипа са Лора Султанова, Керана Ангелова, Ваня Станчева, Людмила Йорданова.

   Четвъртият модул съдържа превод на художествени текстове или книги от български на немски и английски език от професионални преводачи. В екипа са Катерина Стойкова-Клемър, Росица Йотковска, Вяра Жекова и Милена Майер.

   Public Republic Art Studio продължава традицията на списанието и е в хармония с останалите рубрики, придобили вече популярност сред аудиторията ни и обърнати към творческите личности. Такива са Artist of the Week (за трите издания на Public Republic), мултимедийната рубрика “Лица на глас” за представяне на книги от самите автори чрез видео, Literary Term of the Week – аудио рубрика на английски език за представяне на литературен термин в контекста на творчеството на даден автор.

   Проектът стартира първо на български език, плануваме в близко бъдеще разширяване на спектъра му в немскоезичното и англоезично пространство.

   Public Republic e онлайн списание за литература, култура и изкуство, създадено на 21 октомври 2006 г от Наталия Николаева първо на български език.  От 2008 г. Public Republic има немскоезично (www.public-republic.de) и англоезично (www. public-republic.net) издание.

Концепцията на Public Republic е да предоставя възможност за изява и популяризиране на млади и утвърдени български автори в областта на литературата и изкуствата в българското, немскоезичното и англоезичното културно пространство.

   Public Republic получи престижната номинация за наградата „Христо Г. Данов“ за 2009 година на Министерство на културата за изключителен принос за развитието и обогатяването на съвременната българска култура и духовен живот.

 

За повече информация:

http://www.public-republic.com/artstudio

baraban.bg ©

Top Desktop version