Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Траките, с тяхната любов към виното

 

Kentavur_ot_Sliven   Писмените извори от Тракия изобилстват със сведения за пирове, често третирани от античните автори като обикновено пиянство. Редица древни писатели осмиват невъздържаността на траките по отношение на виното.

Анетей /античен автор/ смята, че всички траки са пияници. Дори и тракийските жени пиели чисто вино, без да го разреждат с вода. Павсаний /съвременник на траките/ специално отбелязва, че преди да влязат в сражение траките си придавали смелост чрез виното. Разбира се няма да се доверим на изказаното от древните писатели мнение, защото знаем, че гръцките писатели не са особено коректни прямо своите северни съседи – траките. Честата употреба на вино при траките трябва да свържем с техния бит и традиции.

   Един от поводите за консумация на вино, е пирът. Пирът е основна ритуална форма на социално общуване в архаичното общество. Участието в царския пир е било белег на особена милост от страна на владетеля и тази привилегия получавали само особено заслужили хора. За участие в пира е бил необходим социален ценз – принадлежност към върхушката на обществото, т.е. аристокрацията. Пирът е кулминацията и на сватбените обреди. По време на съвместното угощение, фактически настъпва помирение между двата рода – на невестата и младоженеца. По време на пир обикновено се извършва и церемонията по коронясване на владетеля във всички древни общества. 

   Най –важното е, че пирът има и чисто религиозен смисъл, залог за благополучие на царя, а оттук и за целия народ. Обикновено пирът се  отъждествява с  жертвоприношение към боговете – отделя им се част от храната и напитката.       

   Свещената напитка донася дълголетие, вечна младост и безсмъртие. Виното осигурява „най-добрата храна за пътуването на душата” и гарантира безсмъртието на умрелия. Самото пиене на вино и поръсване с вино има магично действие – божественото питие носи изобилие, здраве, благоденствие. Поръсването с вино има благославящо действие за траките. Свръх-божествената напитка – виното, е определящ белег на културния, подреден със социални норми, начин на живот. Движението на виното по вертикалната ос на ритона има ритуален смисъл, тъй като при преминаването се свързват точките „горе” и „долу”, т.е. извършва се решителен преход докато се стигне до възлиянието на напитката. Именно чрез възлияние с вино се възстановява нарушеното естествено състояние на космоса и се премахва хаоса.

   Според литературната елинизация на тракийското учение – орфизмът, Загрей се приема като „първия Дионис”. Загрей е пряк наследник на Зевс /върховен гръцки бог/, като баща му нему предоставил цялата световна власт. Хера /съпруга на Зевс/ обаче в изблик на ревност, поръчала на титаните да го отмъкнат. При преследването той няколко пъти се превъплътил, но накрая, докато бил бик, титаните го разкъсали. Те го разкъсали на седем части и започнали да ядат тялото му, полусурово, полуопечено. Атина Палада /богиня на победоносната война/ спасила сърцето на Загрей. Зевс наредил на Семела да погълне сърцето на Загрей и по този начин я оплодил. Така се родил „вторият Дионис”.

   Виното е културен дар на Дионис за човечеството, а не само характерен атрибут на бога. Пиенето е важна тема в Дионисовия мито-ритуален кръг. Чрез него постигаш бога. Пиенето става нещо като тест за принадлежност към културата.Траките разглеждали пиенето по един естествено митичен начин – виното е напитка, която има за цел да те напие, т.е. да те отведе в друг свят, поради което нарушение на нормата би било да не се напиеш, т.е. да откажеш да се приобщиш към бога.

   От първата капка кръв, паднала от опашката на принесения от Митра в жертва бик израснала и първата лоза. Жертвата винаги довежда до установяване или до възстановяване на културни норми. Краят на този процес отвежда към културния резултат – напитката. Както се вижда, това осигурява на напитката първостепенна роля в религиозните представи „смърт – плодородие – живот” - както в земеделския календар, така и в социалния живот на обществото. Ето защо тази напитка – виното, става напитка на безсмъртието.                                                                                                                                  Николай Сираков

fiala_ot_Sliven

riton_ot_Sliven 

baraban.bg ©

Top Desktop version