910 000 лв. за опазване на недвижими културни ценности

baraban.bg

910 000 лв. за опазване на недвижими културни ценности

Tuida_2

 

 

   Правителството осигури допълнителни 910 000 лв. за финансиране на дейности по управление и опазване на недвижими културни ценности.

Средствата ще бъдат предоставени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2012 г. на Министерството на културата, на общините Казанлък, Варна и Бургас.

Допълнителното финансиране ще позволи извършването на археологически разкопки и консервация на крепостната стена „Созопол” (325 000 лв.), на средновековната крепост „Акра” – Черноморец (90 000 лв.), на обекта „Аква Калиде” край Бургас (120 000 лв.), на крепостта „Кастрици” край Варна (25 000 лв.) и за изготвяне на общ устройствен план и археологически разкопки и консервация на Тракийската гробница при с. Бузовград (350 000 лв.).

   Кой успял, той се вредил...

baraban.bg ©

Top Desktop version