Разрушиха средновековна баня в Сливен

baraban.bg

Разрушиха средновековна баня в Сливен

Kon_banq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Тежки машини с къртач от вчера се мъчат да разрушат известната в Сливен Кон баня. Сградата така и не бе проучена. По външни наблюдения историци и архитекти са я датирали в широк диапазон – от ХII до ХVII век. Беглият поглед показва византийски арки над входовете, разбира се и по-късни достроявания, от османско време най-вероятно. Виждаше се клетъчен градеж, характерен за ранноосманското строителство, но и за Търновската школа от Втората българска държава. Това, смятаха сливенските историци, е „хубавият малък хамам“, видян в края на града от миналите в началото на ХVІІ век оттук пътешественици Хаджи Калфа и Евлия Челеби.

   Банята е била преправяна, тъй като е действаща до началото на 60-те години на миналия век. След като по-лесно са съборени пристройките, много труд хвърлят в момента строителите да разрушат красивите куполи – над централното и по-малките странични помещения - изградени с тънки тухли и отвори за осветление.

   Едва сега музейните работници научават, че банята и теренът под нея са излезли от активите на бившата общинска фирма „Комунални услуги“ и станали частна собственост, а през 1999 г. сградата е отписана от списъка на паметниците на културата – незнайно по чие предложение и от кого.

kupol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На този купол къртачът на машината

много се озорва

baraban.bg ©

Top Desktop version