С мащабен проект Сливен ще развива туризма

baraban.bg

С мащабен проект Сливен ще развива туризма

purva_kopka

 

 

 

   Първа копка по проект за реставриране, консервиране и социализиране на късноантичната и ранносредновековна крепост Туида, която се намира на хълма Хисарлъка в североизточната част на Сливен, бе направена днес. Проектът, наречен „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013. Проектното предложение е внесено на 15 март 2011 г., от предходното общинско ръководство с кмет Йордан Лечков. След много перипетии, като спиране на всички проекти на община Сливен, днес проектът най-сетне стартира. Проектант е „ Екса Арт” ЕООД. Строително-монтажните работи ще изпълни „Реставрация Туида 2012” ДЗЗД, строителният надзор е поверен на „Стройконсулт – ГН99” ЕООД. Освен реставрация и консервация, водоснабдителни, канализационни и електроснабдителни работи, проектът включва вертикална планировка, изграждане на подпорни стени, благоустройство, озеленяване, с цел пълно инфраструктурно осигуряване като туристически обект. Ще има туристически информационен център, зони за пикник и паркинг. Общата стойност на проекта е 5 035 569 лв., като 4 193 000 са европейските пари. Съфинансирането от държавния бюджет е 740 000 лв., 102 000 лв. е приносът на община Сливен. Срокът за изпълнение на проекта е тримесечен, при положение, че не се наложи прекъсване, заради появили се археологически находки.

   Археологическият обект „Хисарлъка” е част от природния парк „Сините камъни”. Заема 42 дка площ. Разкопките на крепостта и постройките в нея отпращат изграждането й в късната античност. Тя е просъществувала от средата на IV до XIV в. Разкрити са оригинални архитектурни паметници - крепостните стени, ъгловите кули, северната и южна порта, основите на жилищни, стопански и военни помещения, тунел, който води от крепостта към близката река. Изключителна научна стойност има култовият комплекс - трикорабна базилика с внушителни размери и баптистерий (кръщелна) до нея, който е бил богато украсен със стенопис и мозайка. Откритите два епиграфски паметника фиксират името на крепостта - Туида или Суида, с което историците локализират тук известната от писмени извори ранновизантийската крепост Цоида.

   Стартиралият днес е вторият по-голям проект (след обновяването на парк „Юнак“) при настоящото общинско ръководство. Общината разчита да постигне цялостен атрактивен туристически продукт, който  да увеличи туристическия поток. Всички съоръжения за посетителите в зоната на самата крепост ще са немасивни и ще позволяват бъдещи археологически разкопки, тъй като понастоящем са проучени не повече от десет процента от пространството между крепостните стени, обясняват специалисти и изпълнители.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version