ПАСХАЛНА РАДОСТ

baraban.bg

ПАСХАЛНА РАДОСТ

VuzkresenieXristovo1

 

 

 

 

 

 

Небеса да веселятся, земля же да радуется" (из Пасхален канон)

Neofit

 

 

СЛОВО на Негово Светейшество патриарх Неофит във Възкресната нощ

Христос воскресе!

Ваши Преосвещенства, досточтими отци, братя и сестри!

Вярата не е измислица, тя не е само емоционално усещане и не е само убеждение. Чрез вярата Божията благодат се докосва до човека, укрепва неговите духовни сили, дава му мъдрост и мъжество да върви по житейския път, начертан от нашия Господ Иисус Христос.

Земният живот на Спасителя бил изпълнен с трудности, неразбиране, страдания и завършил с кръстна смърт. Този, Който донесъл на света великото слово на Божествената мъдрост, Този, Който подкрепил това слово с велики чудеса, бил убит под рева на освирепялата тълпа. Нищо в живота на хората не би могло да се сравни със страданията на Спасителя. Но Той възкръснал и със Своето Възкресение утвърдил победата и на Своите слова, и на Своите дела.

Всичко това, което е станало с нашия Спасител, е и пример, и урок за нас. И когато ние преминаваме през трудности и изпитания, трябва да помним, че достойното им понасяне непременно ще завърши с победа и възкресение. Божията сила, съхраняваща чудото на вярата въпреки всички исторически перипетии в продължение на повече от две хиляди години, не ще ни изостави и в днешните нелеки условия на живот.

Понякога ни връхлитат душевни тревоги и безпокойства, безрадостното всекидневие ни поглъща. Страхът от бъдещето, растящата несигурност за утрешния ден - това е чувство, познато на мнозина. Живеейки с теготите и злобата на настоящето, ние сме склонни да забравяме за най-главното - за спасението на душата си.

Господ пребивава с нас само, ако ние сами не Го отхвърляме. Той, образно казано, протяга към нас ръка, но ние трябва да извървим пътя към тази протегната ръка. И днес, когато прославяме Неговата победа над смъртта, Спасителят отново зове към всеки от нас: „Не бой се, само вярвай!” (Марк. 5:36).

Пасхалната радост ни помага да забравим за трудностите в живота, за нашите скърби и проблеми. Животът се движи по своята орбита и, преживели пасхалната радост, ние отново се завръщаме към нашата действителност, често изпълнена с противоборства между хората, униние, неверие и нищета. Всеки вярващ в Христа в една или друга степен усеща върху си давлението на злото. Такова положение на нещата внася дисхармония във взаимоотношенията на човека с Бога, с ближните и със самия себе си. На мнозина от нас не достига мирен дух – дух на кротост и любов, дух на търпение и прошка. Отсъствието на вяра и християнска любов е причината за упадъка на духовността в обществото, за социално-политическите сътресения и за изостряне на проблемите.

За да имаме бъдеще, вярата трябва да стане определящ фактор в нашия живот. В нашето трудно и неспокойно време само благата вест за Христовото Възкресение е способна да укрепи нашето търпение, да внесе в живота на нашето общество мир и съгласие, да примири враждуващите, да съедини разделените, да настави в истинския път заблудилите се. Възкръсналият Христос Спасител призовава всички да проявяват в живота тази любов, която трябва да бъде отличителна черта за всеки истински християнин.

Призванието и отговорността на християнина е да преобразява себе си, своя вътрешен свят, да се научи най-напред да не отвръща на грубостта с грубост, на обидата с обида, на лъжата с лъжа. А после, макар и веднъж, да изпита удовлетворение от извършена от него постъпка, принесла полза на друг човек, било то в семейството, в работата или просто в общуването със съседи и познати. Това чувство на удовлетворение е способно да прерасне в радостно и оптимистично състояние на духа, ако добрите дела, извършвани не поради корист, а от чисто сърце, станат част от нашия живот. Само тогава ще почувстваме и изменението към по-добро в общественото битие, когато осъзнаем връзката между извършваното от нас добро и общественото благополучие.

В светозарната нощ на Христовото Възкресение искам да отправя пожелание към всички нас: да пазим вярата, да я преумножаваме в сърцето си, да бъдем по-отзивчиви към нуждите на другите, да бъдем милосърдни и състрадателни. И тогава нашият живот и животът на обществото ще бъде друг, и Христос - Възкръсналият, Победилият дявола и смъртта - ще е с нас. А ако Той е с нас, кой ще е против нас? (вж. Рим. 8:31).

Христос воскресе!

 

baraban.bg ©

Top Desktop version