РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ ДО БОГОЛЮБИВИЯ КЛИР, ВСЕЧЕСТНОТО МОНАШЕСТВО И ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ ОТ СЛИВЕНСКА ЕПАРХИЯ

baraban.bg

РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ ДО БОГОЛЮБИВИЯ КЛИР, ВСЕЧЕСТНОТО МОНАШЕСТВО И ВСИЧКИ ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ ОТ СЛИВЕНСКА ЕПАРХИЯ

“Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение." /Лк. 2:14/

   Рождество Христово е светъл празник! Рождество Христово духовно огрява! Рождество Христово невидимо осенява! Рождество Христово благодатно утешава! Рождество Христово поражда чувство на радост и благодарност. „Ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ; и внезапно се яви с Ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!” /Лк. 2:10-11,13,14/.

 

   Затова е тържествен този ден, защото небесата се веселят, хората ликуват и прославят това велико събитие.

   „Незалязващото Слънце идва да възсияе от девствена утроба и да просвети всичко под слънцето. С чисти очи и с чисти деяния да побързаме да Го посрещнем и духовно да се приготвим да приемем сега Идващия към Неговото необикновено раждане, както Сам благоволи. За да възвърне към едемския живот нас, отдалечилите се, Той, като милосърден, се ражда във Витлеем.” /Стихира на Господи воззвах в Неделя пред Рождество Христово/.

   Бог сътворил човека по Свой образ, по Божий образ го сътворил; мъж и жена ги сътвори /Битие 1:27/, Бог го поселил в Едемската градина /Бит.2:15/. Човекът беседвал с Бога, съзерцавал Го, радвал се, блажен¬ствал. Но след грехопадението, той бил изгонен от рая и наказан заради нарушаване на Божията заповед. Но Бог не забрави Своето творение и след съгрешаването, промисляше за него, затова Христос се роди, за да възстанови падналия преди образ. /Тропар на предпразненството на Рождество Христово/.

   Неизказана е Божията любов, неизразима е Божията благост, неописуема е Божията щедрост към човека. „Що е човек, та го помниш и син човечески, та го спохождаш.” /Псл.8:5/

   „Какво е човекът, че Ти, Боже го търсиш със Своето милосърдие, това непокорно Твое създание, забравящо за Твоето владичество над него... защото не ангел и не ходатай, но Сам Господ е дошъл, за да ни спаси, но какво е всъщност човекът, че заради него е трябвало да се извърши това? …. но ето, пада човекът, и Ти Сам веднага идваш на помощ на нашата немощ” /Тълкувание на Псл.8:5/, идваш да го помилваш, идваш да го утешиш, идваш да го зарадваш, та отново да наследи райското блаженство.

   Как да се отблагодарим на Господа за превиликите Му милости? Какви славославия да изкажем за голямото Му снизхождение? Какви песни да изпеем, та да бъдат в хармония с дивната ангелска песен: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение.”

   Как да празнуваме достойно, когато греховете ни препятствуват?

   Как да живеем праведно, когато сме поробени от страсти и беззакония?

   Как да живеем благочестиво и да пеем Господня песен на чужда земя /Псл.136:4/, земя пълна с кражби, клевети, хули, на отмъщения и беззакония, на неправда и безредие, защо човеците „минават от едно зло на друго... всеки брат слага препънка другиму, и всеки приятел разнася клевета, всеки лъже приятеля си, и правда не говорят... лукавничат до умора.” /Иерем. 9:3-5/

   Когато Слънцето на правдата озари ума, той става просветен, когато съгрее сърцето, то се очиства, когато освети душата, тя се облагодатява, когато се умири съвестта, тя е спокойна.

   Блажен е, който изправи падналия, по-блажен е, който успокои отчаяния, но най-блажен е, който е възлюбил Господа.

   Които се отдалечават от Бога /Псл.72:27/, не познават силата на вя¬рата, не чувстват любовта Божия, не знаят радостта от доброто.

   Нашата тревога е основателна, когато „равнодушието към разливането на нечестието и всеобщия разврат показва отслабване на нравствено-религиозните чувства. Когато това се случва, обществото е в състояние на епидемия... Разширяващото се нечестие и разврат засягат в различна степен всички. Някои може да не участват на дело, но гледат. Други може и да не гледат, но мълчат. И изключително рядко някой ще надигне глас, и то с полушепот. Такова е нашето нещастно време! Това обаче не оправдава равнодушието, защото да ревнуват за Божията слава и за царуването на доброто и светлината е дълг на всички осъзнаващи, че в това е истинското благо на човека, на човешките общества и на цялото човечество.” /Св.Теофан Затворник. Тълкуване на Псалом 118:53 стих/

   Дверите на Божието милосърдие са отворени. Божиите обятия са широки. Божията любов е необятна. Да влезем през тези двери. Да се доближим до тези обятия, да почувстваме тази всепобеждаваща любов.

   Око се не насища от гледане на Божествената красота, ухо се не напълня от слушане на Божествения глас, човек не може всичко тайнствено да изкаже. /Екл.1:8/

   Всесърдечно поздравявам добрите пастири, които служат пред светия Престол със силна вяра, пламенна любов и неотслабваща надежда, които възпяват Бога с цялото си сърце и душа, които духовно лекуват паство¬то си, и всякога преподават вечните Евангелски истини, които дават до¬бър пример на паството си, които помнят и изпълняват обещанията си при хиротонията, които с послушание и без ропот изпълняват разпоредбите и заповедите на духовното си началство, които искрено се молят и с вяра благославят християните.

   Поздравявам монасите и монахините, които са посветили живота си на Бога и ближните и винаги имат пред очи монашеските си обети, които с любов приемат поклонниците и се молят за тях.

   Приветствам и служителите при светата Сливенска Митрополия, които искрено се трудят и ревностно изпълняват служебните си задължения, които подпомагат Епархийския си Архиерей в неговата духовна работа.

   Похвалявам всички църковнослужители и православни християни, които най-много обичат и пазят православната си вяра, които редовно се изповядват и причастяват и не приемат чужди вероучения, защото е писано: „Не се увличайте от разни и чужди учения; защото добре е с благодат да се укрепява сърцето, а не с ястия, от които полза не получиха ония, които ги употребиха”. /Евр.13:9/

   Прочее, в тези пресветли Рождественски празници, да не униваме пред трудностите в живота, а да бъдем безукорни и чисти, непорочни чеда Божии. /Фил.2:15/

   Молитвено пожелавам на всички душевно и телесно здраве, благодатни сили за добри дела.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ЧЕСТИТА НОВАТА 2015 ГОДИНА!

25 декември 2014 г.

+ Сливенски Митрополит

Йоаникий

baraban.bg ©

Top Desktop version