ПОКАНА

baraban.bg

ПОКАНА

за свикване на общинско събрание на ПП „Движение България на гражданите“ (ДБГ) – Нова Загора

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПП ДБГ,

Уведомяваме ви, че на 28.05.2016 г. от 10 ч. в бившия офис  на БТК в Нова Загора, ще се проведе ОБЩИНСКО СЪБРАНИЕ, със следния

 ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за работата на общинската организация

 2. Избор на общински председател и общинско ръководство на партията

 3. Избор на делегати за Областното събрание

 4. Разни

   Събранието се свиква по искане на повече от 50 % от членовете на ДБГ-Нова Загора.

baraban.bg ©

Top Desktop version