Какво ни чака, ако не си почистим

baraban.bg

Какво ни чака, ако не си почистим

reka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Реките в област Сливен са замърсени с отпадъци и са превърнати в сметища. Тази тревожна констатация направи областният управител Марин Кавръков. Не че някой не знае този факт, но областният управител припомни, че България има много малко време да изпълни предписанията на Европейския съюз за отстраняване на незаконните сметища. Отсрочката за изпълнение, която правителството успя да получи, е догодина и ако сметищата не бъдат премахнати, общините ще бъдат глобявани.

   От 20 години насам в ЕС се води единна политика за събиране, съхранение и преработка на отпадъците. България е една от държавите, които изостават значително с прилагането на евродирективите. Националната програма предвижда премахване на всички незаконни сметища, а след въвеждането в експлоатация на регионалните депа – закриване на общинските депа, който не отговарят на изискванията. Неспазването на сроковете е нарушение на общностното право. Така например през 2000 г. Гърция е осъдена да заплаща по 20 000 евро глоба за всеки ден закъснение, до изпълнение на решението за отстраняване на отпадъците; През 2003 г. Испания е осъдена да заплаща 624 150 евро годишно за лошокачествена вода за балнеолечение; През 2005 г. Франция е осъдена да заплати еднократно 20 000 000 евро, плюс 56 761 250 евро глоба за всеки шест месеца, до изпълнение на съдебно решение, свързано с неприлагане изискванията на ЕС; През 2006 г. отново Франция е глобена с 31 650 евро на ден, до изпълнение на решение за прилагане на общностното право.

   Областните администрации в България всяка година проверяват речните корита преди зимно-пролетния сезон - дали са почистени от растителност и отпадъци, дали са проходими за високи води. При проверката си сливенската комисия е констатирала много замърсявания на реките (и около реките), които се вливат в язовирите „Камчия" и „Асеновец" (за питейна вода), на притоците на река Тунджа. Установено е, че хората по селата масово изхвърлят битови и строителни отпадъци в реките (то пък някой да не го е виждал). Глобите по закон са между 150 и 5 000 лв., но досега няма нито един глобен гражданин или кмет.  

   Сливенският областен управител е изпратил писма до компетентните да осъществяват контрол институции - Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с център Варна, Регионална инспекция по околна среда и води в Стара Загора, Напоителни системи клон Сливен, Гражданска защита и др. В писмата ги информира за замърсяванията на реките (те ли не знаят?) и се иска да бъдат направени нужните изследвания. От Областна администрация-Сливен смятат да възложат изследване качеството на водата в реките на областта. Предвиждат и доброволна кампания за почистване на речните корита.

baraban.bg ©

Top Desktop version