Само гърците ли го могат?

baraban.bg

Само гърците ли го могат?

NABB                                            ДО

                                            Република България

                                            Министър-Председател

                                            Г-н Бойко Борисов

 

                                                                                                   Копие до:

                                                                                                   Република Гърция

                                                                                                   Министър-Председател

                                                                                                   Георгиос Папандреу

 

                                                                                                   Европейска Комисия

                                                                                                   Председател

                                                                                                   Жозе Барозу

 

                                                                                                   Медиите

 

                                               Уведомление

                                                                              от

                              “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

 

   Уважаеми г-н Бойко Борисов,

   Уважаеми г-н Георгиос Папандреу,

   Уважаеми г-н Жозе Барозу,

    Националната Асоциация на Българския Бизнес взе решение за блокиране на граничните пунктове Илинден и Кулата от 1 февруари 2010 г. През ГКПП няма да бъдат пропускани никакви превозни средства и в двете посоки.

Блокадата ще продължи докато исканията на българския бизнес не бъдат приети от страна на българското правителство.

   Мотиви:

   Банковият сектор в България над 95 % е собственост на чуждестранни компании. Гръцките банки държат около 40% от банковия пазар в България. ОББ е собственост на Националната банка на Гърция, EFG Eurobank (Пощенска банка), Алфа банк(третата по големина в Гърция), Пиреос банк.

   Тези банки в Гърция още през септември 2008 г. едностранно намалиха лихвите по кредитите средно на 4% и дадоха гратисни периоди между две и пет години, за да може икономиката им да се възстанови, докато в България предприеха политика на едностранно увеличаване на лихвите, които достигат до 18%, наказателните им лихви при забава достигат 40%, всички овърдрафти бяха изискани предсрочно, спряха кредитирането. Освен това, увеличиха лихвите по депозитите до рекордно високите 11%, което представлява риск за цялата финансова система на страната.

   Тези банки предприеха политика срещу своите клиенти, като започнаха телефонен терор, посещения по домовете, отправяне на заплахи, продажба на кредитите на частни компании, за събиране на вземане. Много граждани са изключително стресирани и потърпевши от упражнявания телефонен терор от страна на банките, като на 14 януари имаме подаден сигнал за починал 34 г. мъж на 8 януари  2010 г. по време на поредния телефонен терор от страна на Юробанк и Еф Джи.

   По наши данни е налице картелно споразумение за високите лихви и политиката на банките спрямо българските граждани и фирми, за което в Комисията за защита на конкуренцията има открито производство, води се разследване за извършени престъпления по Наказателния кодекс от банкови служители, имаме подадено искане до БНБ за отнемане лиценза на ОББ.

   НАББ има организрани над 16 протеста срещу безобразната политика на банките и внесено искане за оставката на управителя на БНБ г-н Иван Искров. НАББ има събрани над 100 000 подписа на български граждани с искания за намаляне на лихвите на 4% и даване на гратисни периоди над две години. До този момент позицията на правителството е за ненамеса в политиката на банките.

    Нашите искания са следните:

    Българското правителство да бъде посредник и гарант между българския бизнес, гражданите в качеството си на клиенти на гръцките банки и самите банки, за подписването на ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР.

    Искаме подписване на ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР, с който гръцките банките да приемат АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОГОВАРЯНЕ към всички свои български  клиенти. С подписването на ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР, банките трябва да поемат ангажимент към всички свои настоящи кредитополучатели - граждани и юридически лица, изпаднали в просрочие от месец май 2008 г. и спрямо тези, които все още не са изпаднали в просрочие, да въведат следната АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОГОВАРЯНЕ:
   1. всички начислени наказателни лихви до момента на подписване на анекса да бъдат   опростени;
   2. просрочените вноски без наказателните лихви да бъдат прехвърлени към главницата;
   3. лихвата да бъде фиксирана на 4% за период от две години;
   4. да бъде даден гратисен период от минимум две години;

   5. вноската, която ще се плаща да бъде договорена с всеки кредитополучател индивидуално, като бъде фиксирана на база реалните му възможности. Гратисната вноска трябва да бъде като част от главницата, а начисляваната лихва от 4% да бъде прехвърляна към главницата;

   6. да не се начислява такса предоговаряне и да не се увеличават никакви други такси;
   7. да не се поставят едностранни условия за предоговарянето, като учредяване на допълнителна ипотека върху недвижим имот, подписване на поръчители, подписване на запис на заповед и други;

   8. всички договорени антикризисни допълнителни условия за периода на световната финансова криза да бъдат уредени в анекс към договора;
   9. в случай на обявен кредит за предсрочно изискуем и/или стартирало изпълнително производство, трябва да бъде спряно, като се опростят всички начислени такси и да се предоговори кредита съобразно горните условия.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Светлозар НИКОЛОВ

Председател на НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

baraban.bg ©

Top Desktop version