Първият център по медиация бе открит в Сливен

baraban.bg

Първият център по медиация бе открит в Сливен

mediacia

 

 

   С мотото "И най-лошото споразумение е по-добро от наложеното решение", в Сливен започва работа Център за извънсъдебно решаване на спорове. Според Нели Гагашева и Биляна Бояджиева – медиаторите, които ще работят в него, Сливен е последният областен град, в  който се открива такъв център, след като освен в столицата и в повечето големи градове работят успешно по няколко центъра или независими медиатори. „Искаме да научим хората в нашия град да спрат да се съдят за неща, които с малко повече добронамереност могат да разрешат помежду си. Медиацията е средство за възстановяване на нарушената комуникация между страните”, каза Нели Гагашева. Споразуменията постигнати чрез медиация са по-устойчиви от съдебните решения, смята Биляна Гяурова, председател на УС на фондация „Български институт за правни инициативи” и член на УС на Националната асоциация на медиаторите. „Това е изключително перспективен метод за извънсъдебно разрешаване на спорове и налагане на една нова култура”, допълва я Светлана Гюрова, също член на УС на националната асоциация. Тя смята, че усвояването на тази култура следва да започва още в училищата.

 

   Според медиаторите, обръщането на хората към извънсъдебно споразумение ще разтовари българските съдилища от многото дребни дела, с които са затлачени, а на спорещите ще даде евтин и бърз метод за взаимно удовлетворяващо решение. Най-голямо бъдеще за медиацията, смятат те, има при семейни, междусъседски, търговски, потребителски спорове, както и при наемни отношения. Те уточниха, че медиацията като алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове не е непозната по нашите земи – още в 1936 г. в енциклопедията на братя Данчови се споменава за т.н. „ходатаи”, изпълнявали функциите на днешните медиатори.

   Закон за медиацията в България действа от 2004 г. Процедурата препращане към медиация съществува в действащия в момента ГПК, както и в Семейния кодекс. Медиация по наказателни спорове може да се провежда само в случаи, предвидени в НПК. Такива обикновено са наказателни дела от частен характер, които се образуват по тъжба на пострадалия.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version