Увеличава се броят на средищните училища

baraban.bg

Увеличава се броят на средищните училища

u4_avtobus   Правителството актуализира списъка със средищните училища в България през учебната 2010/11 година. Актуализацията се прави ежегодно по мотивирано предложение от кмета на общината, след решение на общинския съвет и становище на началника на регионалния инспекторат по образованието, където се намира предложеното средищно училище.

 

   Поради извършена оптимизация на училищната мрежа отпадат 53 училища и са включени нови 32 средищни училища с 944 пътуващи ученици. Общият брой на средищните училища в актуализирания списък е 796. В тях през учебната 2010-2011 г. се обучават 43 815 пътуващи ученици от 256 общини и 665 населени места.

   Средствата за транспортни разходи на пътуващите ученици са в размер на 23,2 млн. лв., а за целодневната организация на учебния им ден и столово хранене – 18,7 млн. лв. Финансирането е предвидено в проекта на Закон за държавния бюджет за 2011 г.

baraban.bg ©

Top Desktop version