Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Фондация Програма Достъп до Информация:

Опасно - полицията разследва заявители по ЗДОИ

info   Граждани,  поискали достъп до обществена информация от кмета на Община Варна, са разследвани от Областна дирекция на МВР – Варна. Във връзка с провеждана гражданска кампания за прозрачност на обсъжданията на Общия устройствен план на Община Варна, над 20 граждани подават заявления за достъп до информация на бланка с еднакво съдържание. С тях искат от кмета на града да предостави:

1. Писмените протоколи от всички проведени обществени обсъждания на предварителния проект на Общ устройствен план на Община Варна – на хартиен носител.
2. Звуковите записи от обсъжданията, визирани в т. 1 – на технически носител.

   На първи декември тази година част от  заявителите – Юлиян Чолаков, председател на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА), арх. Калина Павлова (член на УС на Съюза на архитектите в България, дружество Варна), както и гражданинът Николай Цветков са призовани в Областна дирекция на МВР – Варна, отдел Досъдебно производство, група „Икономическа престъпност“. Те са призовани в качеството им на свидетели по  досъдебно производство № 218/2010, образувано срещу неизвестен извършител.
На призованите свидетели е отказана информацията на какво основание е образувано досъдебното производство, съобщено им е, че то е образувано по жалба на дирекция „Правно нормативно обслужване“ на Община Варна. Гражданите били разпитвани кой е направил типовата бланка за заявленията, имали ли са сътрудници в тази си дейност, къде е изработена и разпечатана бланката, как е разпространена. Накарани са и да попълват бланка за графологична експертиза. 

Програма Достъп до Информация пита:

  1. На какво основание е образувано досъдебното производство и какво е извършеното престъпление?
  2. Не знаят ли разследващите органи, че при подаване на заявление за достъп до обществена информация не се изисква подпис?
  3. Как е възможна силова намеса при упражняване на конституционно гарантирано човешко право?

   Екипът на Програма Достъп до Информация е сериозно притеснен от предприемането на подобни действия и полицейски мерки срещу основно човешко право като Правото на търсене, получаване и разпространяване на информация, гарантирано от
Конституцията на РБ, Европейската конвенция за правата на човека и
Европейската  конвенция за достъп до официални документи.

   Според българското и международното законодателство, във властта единствено на съда е да решава спорове за достъп до информация.

baraban.bg ©

Top Desktop version