Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Новите предложения

на Обществения съвет за закрила на културното наследство

   С няколко предложения към Община Сливен излезе след заседанието си на 30 юни Общественият съвет за закрила на културното наследство. Те са свързани с две сгради-паметници на културата с местно значение, които според членовете на съвета се нуждаят от конкретни мерки за опазването и социализирането им. Това са т.н. Средна баня на ул. Ген. Драгомиров № 1 и Взаимното училище в двора на църквата „Света София“. Предложенията са различни за двата обекта, тъй като различно е и отношението на собствениците към придобитите от тях паметници на културата.


   По отношение на обекта „Средна баня“ и досега са вземани мерки. Последните от тях са три предписания на специализирана комисия до собственика на обекта (фирма на фамилията Батакови). На две от тях, в които са указани вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи, срокът за изпълнение е изтекъл съответно на 31 март и 31 май т.г. Срокът на третото предписание изтича на 31 август и изискванията към собственика на сградата в него са за заснемане, фотодокументация и изготвяне на проект за реставрация и консервация.

   Собственикът на сградата на Взаимното училище – църквата „Света София“, в лицето на нейния предстоятел отец Силвестър Янакиев – полага грижи за поддържането й. Необходимите обаче средства, както за ремонтни дейности, така и за привеждане на помещенията във вид за последващо ползване, са над възможностите на църковното настоятелство. 

   На заседанието си Общественият съвет разгледа и други въпроси, един от които бе възможността  да се вземат мерки собствениците на гробни места в Новоселското гробище, особено когато се касае за известните личности, погребани там, да ги поддържат в добро състояние.

   Ето и самите предложения към общинската администрация:

І. Във връзка с обект „Средна баня“, паметник на културата с местно значение:

   - Общественият съвет за закрила на културното наследство предлага на кмета на Община Сливен да продължи започната процедура по прилагане изискванията на Закона за културното наследство.

   - Общинската администрация да проучи възможността Община Сливен да придобие собствеността върху паметник на културата с местно значение „Средна баня“ на ул. Ген. Драгомиров № 1.

 

ІІ. Във връзка с обект „Взаимно училище“, паметник на културата с местно значение:

   - Екип специалисти с представители на обществения съвет, общината и собственика да направи приблизителен разчет на необходимите за конструктивното  укрепване на сградата финансови средства, както и да излезе с предложение за начина на ползване на сградата след извършването на необходимите ремонтни дейности.

   - Общественият съвет да отправи предложение към Общинския съвет – Сливен за гласуването на сума, с която да се подпомогнат ремонтните и консервационно-реставрационните работи по Взаимното училище.

   - Да се популяризира набирателната сметка на настоятелството на църквата „Света София“, собственик на обекта „Взаимно училище“, даренията в която да са предназначени за ремонтните дейности по училището.

 

ІІІ. Общинската администрация да проучи има ли наследници на семейния парцел на фамилията Миркович в Новоселското гробище, за да се потърсят възможности те да предприемат необходимите грижи за привеждането му в угледен вид.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Средната баня в настоящия й вид

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Средната баня - обемно и фасадно проучване на арх. Петър Чернинков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Гробно място на фамилията Миркович в Новоселското гробище

baraban.bg ©

Top Desktop version