ИД в Сливен

baraban.bg

ИД в Сливен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Смъкват се плочи от купола на старата баня в Сливен, известна като „Средната“, сигнализираха за пореден път граждани. Голям фрагмент се е откъртил и от югоизточния ъгъл на постройката – паметник на културата от ХVІ – ХVІІ век, най-старият, оцелял в рамките на града. Все още няма пострадали граждани или техни возила, паркирани в близост – затова явно няма и намеса на институциите.

   Ислямска държава отново унищожи паметник на световното културно наследство – току се провикнем като едни будни граждани на планетата. Докато минаваме покрай последния срутващ се средновековен паметник в Сливен. (Тук няма да излизаме от рамките на региона и да споменаваме за изринатите с багери и фадроми римски градове на територията на днешна България.)

   Опазването на културното наследство е скъпа дейност и затова общината ще се стреми да прехвърли част от паметниците на частни лица, които да поемат грижата за тях – каза на един от последните брифинги кметът Стефан Радев. Е, те тази баня е пример за грижите на частния й собственик – фирма на фамилията Батакови – към нея. По-загрижени явно са доста от гражданите на Сливен.

   Общественият съвет за закрила на културното наследство отдавна настоява за адекватни грижи към този паметник. Общината е вземала мерки - последните от тях са три предписания на специализирана комисия до собственика. Срокът за изпълнение и на трите отдавна е изтекъл – съответно на 31 март, 31 май и 31 август 2014 г. С тези предписания се изисква обезопасяване на сградата, както и заснемане, фотодокументация и изготвяне на проект за реставрация и консервация. След неизпълнението им, Законът за културното наследство изисква глоба, каквато бившият кмет Кольо Милев не пожела да наложи.

   Очакванията към новата общинска управа са да продължи процедурата. Дори и без да е имало предходни действия, собственикът подлежи на глоба, тъй като законът изисква инициативата да е негова, а не на гражданите: според чл. 198, „Който не предприеме незабавни действия за обезопасяването на недвижима културна ценност или не уведоми компетентните органи по чл. 72, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.“

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Йорданка Раданчева

      Секретар на Обществения съвет

      за закрила на културното наследство в Община Сливен

baraban.bg ©

Top Desktop version