Обществен експертен съвет „Хипократ“ вече работи в Сливен

baraban.bg

Обществен експертен съвет „Хипократ“ вече работи в Сливен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   Обществен експертен съвет в областта на здравеопазването е учреден и работи в Сливен. В него влизат представители на всички звена на болничната и доболничната помощ, включително на пациентите, както и на денталните лекари и на фармацевтите. Целта на съвета е да генерира идеи и да предлага решения за подобряване на медицинското обслужване в общината. Съставът на съвета е отворен, но засега в него влизат тринайсет специалисти, които имат доброто намерение да предоставят експертната си помощ в услуга на постоянната комисия по здравеопазване към Общинския съвет, в състава на която са само двама лекари. На първото си официално заседание снощи съветът избра за свой председател специалистът по образна диагностика д-р Златина Бонева, както и името си – „Хипократ“.

   Първото решение на общественият експертен съвет „Хипократ“ е да отправи запитване към здравните комисии в парламента и в местния общински съвет, към националната и регионалната здравни каси, за начина на формиране на коефициента за регулативните стандарти и за това как се съотнася коефициента на Сливенската община към коефициента на сходни по брой на население общини. Мнението на експертите е, че има привилегировани общини, както и непропорционално разпределение на направленията за лекари-специалисти между отделните здравни заведения в общината. Така на практика въпросът с направленията остава нерешен и продължава да затварят достъпа на гражданите към необходимия им преглед. Оплакванията на общопрактикуващи лекари е, че отпуснатите им направления стигат за половината от месеца, другата половина трябва да връщат пациентите си, което пък рефлектира и върху натовареността на лечебните заведения.

   Общественият съвет е създаден по идея на д-р Нина Борова, общински съветник от Реформаторския блок и секретар на постоянната комисия по здравеопазване, социална и жилищна политика към Общинския съвет в Сливен.

baraban.bg ©

Top Desktop version